• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

Košík:je prázdný
cena:0.00,- €
 Odporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 NAJNOVŠIE HRY
CD INTERAKTÍVNE HRY - CD HRY OBRÁZKOVÁ ABECEDA od A po Z
27 písmen, 27 obrázkov, 27 slov

CD HRY OBRÁZKOVÁ  ABECEDA od A po Z obsahuje 14 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami na Interaktívnu tabuľu aj počítač.

Všetky hry sú zamerané na vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia s úlohami podľa ŠVP pre materské školy.

Interaktívne vzdelávacie HRY Obrázková ABECEDA od A po Z obsahujú 27 písmen Abecedy, 27 obrázkov a 27 slov. Pomáhajú oboznámiť sa s každým písmenkom ABECEDY, zapamätať si ho, rozoznať od ostatných písmen a poznať medzi inými písmenkami. Tieto hry pomáhajú rozvinúť jemnú motoriku a správnu koordináciu prstov. Rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, farebné cítenie...

Dieťa vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky. Identifikuje písmená abecedy. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Vyčlení začiatočnú hlásku slova. Vymýšľa slová na určené písmeno. Počíta hlásky v slovách. Určuje najkratšie a najdlhšie slovo. Rozoznáva základné a zmiešané farby. Poznáva veľké písmená Abecedy.

Hry ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená – 1. až 5. hra – Pomenuj obrázky a urči začiatočnú hlásku každého slova. Priraď obrázok ku písmenu podľa začiatočnej hlásky slova. ( podľa pokynov, poradia, farby, písmena, obrázka...) Pomenuj písmená v abecednom poradí. Vymysli ďalšie slová na tieto písmená.

  

Hry ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno – 6. až 14. hra – Pomenuj obrázky a urči začiatočnú hlásku slova. Pomenuj a doplň chýbajúce písmená v slovách. Spočítaj hlásky v každom slove a urči najkratšie a najdlhšie slovo.

  

Ďalšie možné úlohy: Pomenuj písmená, ktoré poznáš. Pomenuj písmená, ktoré počuješ v slovách. Urči poslednú hlásku slova. Nájdi rovnaké písmená. Nájdi písmena s dĺžňom alebo s mäkčeňom. Nájdi a pomenuj samohlásky. Vyslabikuj slová. Vytlieskaj rytmus každého slova. Urči farbu a poradie písmen...

+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD hráte bez obmedzenia a navždy! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

Pozrite si ukážku hry Abeceda - Obrázky a písmená 

Obsah CD Hry OBRÁZKOVÁ  ABECEDA od A po Z:

Vzdelávacie interaktívne hry:

 1.HRA ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená A, B, C, D, E, F
 2.HRA ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená G, H, CH, I, J, K
 3.HRA ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená L, M, N, O, P, Q
 4.HRA ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená R, S, T, U, V, W
 5.HRA ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená X, Y, Z
 6. HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno A, B, C
 7. HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno D, E, F
 8. HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno G, H, CH
 9. HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno I, J, K
10.HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno L, M, N
11.HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno O, P, Q
12.HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno R, S, T
13.HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno U, V, W
14.HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno X, Y, Z

Každá hra má viacero možností. Každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche (hry obrázky a písmená) alebo pozícia písmen na hracej ploche (hry doplň písmeno). Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy... Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.

UPOZORNENIE!
Všetky práva vlastníka autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu tohto média je bez písomného súhlasu majiteľa - ABC Materská škola ZAKÁZANÉ


autor: © ABC Materská škola všetky práva vyhradené
 

(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)