Umenie a kultúra - Hudobná výchova

Hry a interaktívne projekty - Hudobná výchova

Interaktívne hry pre deti, pohybové a zvukové obrázky na Interaktívnu tabuľu a počítač
 • ABC Klavír - Prší, prší, len sa lejeABC Klavír - Prší, prší, len sa lejeZahraj a zaspievaj si pesničku
 • ABC Xylofón - Moja mamka niečo máABC Xylofón - Moja mamka niečo máZahraj a zaspievaj si pesničku
 • ABC Klavír - Medveďku, daj labkuABC Klavír - Medveďku, daj labkuZahraj a zaspievaj si pesničku
 • ABC Xylofón - Pec nám spadla ABC Xylofón - Pec nám spadla Zahraj a zaspievaj si pesničku
 • Stupnica a notové víly 1Stupnica a notové víly 1Pomenuj každý tón a farbu stupnice
 • ABC Klavír - Pred oknom, za oknom + pracovný zošitABC Klavír - Pred oknom, za oknom + pracovný zošitZahraj a zaspievaj si pesničku
 • ABC Klavír - Pesnička pre Mikuláša + pracovný zošitABC Klavír - Pesnička pre Mikuláša + pracovný zošitZahraj a zaspievaj si pesničku
 • Stupnica a notové víly 2Stupnica a notové víly 2Zahraj stupnicu po klávesoch
 • Klasické hudobné nástroje Klasické hudobné nástroje Hľadaj a pomenuj hudobné nástroje
 • Rytmické hudobné nástrojeRytmické hudobné nástrojeHľadaj a pomenuj rytmické nástroje
 • Zvuková hra Hudobné nástrojeZvuková hra Hudobné nástrojeAko sa volá tento nástroj?
 • Zvuková hra Hudobné nástrojeZvuková hra Hudobné nástrojeAko hrá tento nástroj?
 • Zvuková hra Rytmické nástrojeZvuková hra Rytmické nástrojeAko sa volá tento nástroj?
 • Zvuková hra Rytmické nástrojeZvuková hra Rytmické nástrojeAko hrá tento nástroj?
 • Pexeso Hudobné nástrojePexeso Hudobné nástrojeHľadaj a pomenuj rovnaké obrázky
 • Pexeso Rytmické nástrojePexeso Rytmické nástrojeHľadaj a pomenuj rovnaké obrázky