• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

Košík:je prázdný
cena:0.00,- €
 Odporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 NAJNOVŠIE HRY
CD INTERAKTÍVNE HRY - CD HRY OBRÁZKOVÁ ABECEDA od A po Z
27 písmen, 27 obrázkov, 27 slov

CD HRY OBRÁZKOVÁ  ABECEDA od A po Z obsahuje 14 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami na Interaktívnu tabuľu aj počítač.

Všetky hry sú zamerané na vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia s úlohami podľa ŠVP pre materské školy.

Interaktívne vzdelávacie HRY Obrázková ABECEDA od A po Z obsahujú 27 písmen Abecedy, 27 obrázkov a 27 slov. Pomáhajú oboznámiť sa s každým písmenkom ABECEDY, zapamätať si ho, rozoznať od ostatných písmen a poznať medzi inými písmenkami. Tieto hry pomáhajú rozvinúť jemnú motoriku a správnu koordináciu prstov. Rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, farebné cítenie...

Dieťa vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky. Identifikuje písmená abecedy. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Vyčlení začiatočnú hlásku slova. Vymýšľa slová na určené písmeno. Počíta hlásky v slovách. Určuje najkratšie a najdlhšie slovo. Rozoznáva základné a zmiešané farby. Poznáva veľké písmená Abecedy.

Hry ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená – 1. až 5. hra – Pomenuj obrázky a urči začiatočnú hlásku každého slova. Priraď obrázok ku písmenu podľa začiatočnej hlásky slova. ( podľa pokynov, poradia, farby, písmena, obrázka...) Pomenuj písmená v abecednom poradí. Vymysli ďalšie slová na tieto písmená.

  

Hry ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno – 6. až 14. hra – Pomenuj obrázky a urči začiatočnú hlásku slova. Pomenuj a doplň chýbajúce písmená v slovách. Spočítaj hlásky v každom slove a urči najkratšie a najdlhšie slovo.

  

Ďalšie možné úlohy: Pomenuj písmená, ktoré poznáš. Pomenuj písmená, ktoré počuješ v slovách. Urči poslednú hlásku slova. Nájdi rovnaké písmená. Nájdi písmena s dĺžňom alebo s mäkčeňom. Nájdi a pomenuj samohlásky. Vyslabikuj slová. Vytlieskaj rytmus každého slova. Urči farbu a poradie písmen...

+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD hráte bez obmedzenia a navždy! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

Pozrite si ukážku hry Abeceda - Obrázky a písmená 

Obsah CD Hry OBRÁZKOVÁ  ABECEDA od A po Z:

Vzdelávacie interaktívne hry:

 1.HRA ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená A, B, C, D, E, F
 2.HRA ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená G, H, CH, I, J, K
 3.HRA ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená L, M, N, O, P, Q
 4.HRA ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená R, S, T, U, V, W
 5.HRA ABECEDA DIELIKY – Obrázky a písmená X, Y, Z
 6. HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno A, B, C
 7. HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno D, E, F
 8. HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno G, H, CH
 9. HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno I, J, K
10.HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno L, M, N
11.HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno O, P, Q
12.HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno R, S, T
13.HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno U, V, W
14.HRA ABECEDA SLOVÁ – Doplň písmeno X, Y, Z

Každá hra má viacero možností. Každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche (hry obrázky a písmená) alebo pozícia písmen na hracej ploche (hry doplň písmeno). Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy... Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.

UPOZORNENIE!
Všetky práva vlastníka autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu tohto média je bez písomného súhlasu majiteľa - ABC Materská škola ZAKÁZANÉ


autor: © ABC Materská škola všetky práva vyhradené
 

(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)