• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

Košík:je prázdný
cena:0.00,- €
 Odporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 NAJNOVŠIE HRY
CD VZDELÁVACIE HRY REMESLÁ a PROFESIE - Človek a svet práce

CD Interaktívne vzdelávacie HRY REMESLÁ a PROFESIE obsahuje súbor 10 interaktívnych hier s úlohami + 8 hier Pexeso + VIDEO BONUS na Interaktívnu tabuľu aj počítač.
Všetky hry sú triedené farebne podľa vzdelávacej oblasti ŠVP pre MŠ – Človek a svet práce.

Interaktívne vzdelávacie HRY Remeslá a profesie obsahujú súbor 10 hier s vybranými povolania, 8 hier Pexeso so 48 povolania, Bonus vzdelávacie video Stavebné profesie – Postavme spolu dom. Pomáhajú oboznámiť sa s vybranými remeslami a profesiami, s pracovnou náplňou a pracovnými pomôckami. Tieto hry pomáhajú rozvinúť jemnú motoriku a správnu koordináciu prstov. Rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, reč a priestorovú orientáciu ...

Dieťa poznáva vybrané profesie a zisťuje, čo pri svojej práci používajú. Podľa každej profesie rozpráva, čo kto robí a kde pracuje. Vyberá a určuje, čo každý používa a potrebuje pri svojej pracovnej činnosti. Podľa pokynov plní jednotlivé úlohy. Vyslovuje správne a zreteľne všetky slová. Formuluje gramaticky správne jednoduché vety. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. Rozvíja si aktívnu slovnú zásobu na základe opisu obrázka. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná.  Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. Dieťa poznáva niektoré povolania a základnú pracovnú náplň vybraných profesií. Pomenuje povolania a rozpráva kto, čo robí a používa pri svojej práci. Dieťa si dopĺňa slovnú zásobu. Na základe príbehu porozpráva, ako sa stavia dom.

Súbor hier Remeslá a profesie – 1. až 10. hra – Porozprávaj, kto je na obrázku a čo drží v ruke. Klikaj postupne na obrázky povolaní a pomenuj predmety, s ktorými každý pracuje. Porozprávaj, čo kto robí a kde pracuje. Hľadaj a vyber pomôcky, ktoré používajú pri svojej práci. Pomenuj ostatné predmety a skús porozmýšľať, kto ich používa pri svojej práci.

  

Hry PEXESO Remeslá a profesie – 11. až 18. hra – Pomenuj povolania a skús si ich zapamätať. Klikaj na kartičky a hľadaj rovnaké obrázky. Porozprávaj, čo kto robí a čo potrebuje pri svojej práci.

  

VIDEO BONUS: Postavme spolu dom: Pomenuj profesie a porozprávaj, ako sa stavia dom.

Obsah CD Hry REMESLÁ a PROFESIE:

Vzdelávacie interaktívne hry:

 1.SÚBOR HIER Remeslá a profesie – Kaderníčka, Poštár, Pekár, Učiteľka
 2. SÚBOR HIER Remeslá a profesie – Krajčír, Upratovačka, Veterinárka, Záhradník
 3. SÚBOR HIER Remeslá a profesie – Veterinárka
 4. SÚBOR HIER Remeslá a profesie – Poštár
 5. SÚBOR HIER Remeslá a profesie – Kaderníčka
 6. SÚBOR HIER Remeslá a profesie – Krajčír
 7. SÚBOR HIER Remeslá a profesie – Upratovačka
 8. SÚBOR HIER Remeslá a profesie – Záhradník
 9. SÚBOR HIER Remeslá a profesie – Učiteľka
10. SÚBOR HIER Remeslá a profesie – Pekár
11.HRA PEXESO Remeslá a profesie 1 – 6 povolaní
12.HRA PEXESO Remeslá a profesie 2 – 6 povolaní
13.HRA PEXESO Remeslá a profesie 3 – 6 povolaní
14.HRA PEXESO Remeslá a profesie 4 – 6 povolaní
15.HRA PEXESO Remeslá a profesie 5 – 6 povolaní
16.HRA PEXESO Remeslá a profesie 6 – 6 povolaní
17.HRA PEXESO Remeslá a profesie 7 – 6 povolaní
18.HRA PEXESO Remeslá a profesie 8 – 6 povolaní
BONUS – Postavme spolu dom – Vzdelávacie video s úlohami

Každá hra pexeso má viacero možností. Každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia kariet na hracej ploche. Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy....

UPOZORNENIE!
Všetky práva vlastníka autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu tohto média je bez písomného súhlasu majiteľa - ABC Materská škola ZAKÁZANÉ


autor: © ABC Materská škola všetky práva vyhradené

(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)