• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

Košík:je prázdný
cena:0.00,- €
 Odporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 NAJNOVŠIE HRY
CD INTERAKTÍVNE HRY - CD HRY ZIMA
Vzdelávacie hry 10 + 5 BONUS

CD HRY ZIMA obsahuje 10 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami + BONUS 5 zábavných hier na Interaktívnu tabuľu aj počítač.

Všetky hry sú triedené farebne podľa vzdelávacích oblastí ŠVP pre materské školy. Rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky...

Vzdelávacie interaktívne hry obsahujú úlohy, ktoré plní dieťa podľa pokynov. Po skončení každej hry, ešte môže navyše plniť dieťa ďalšie úlohy, súvisiace s každou konkrétnou scénou hry.

Bonusové zábavné hry sú pridané na hranie iných typov hier, pri ktorých si môžete zadávať vlastné úlohy.

+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD máte bez obmedzenia a navždy! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

Obsah CD ZIMA: 
Vzdelávacie interaktívne hry: Ukážky hier nájdete TU
1.HRA Puzzle ZIMA 
2.HRA Puzzle POLÁRNE ZVIERATÁ
3.HRA Puzzle ZIMNÉ RADOVÁNKY 1
4.HRA Puzzle ZIMNÉ RADOVÁNKY 2
5.HRA Pexeso ZIMNÉ AKTIVITY
6.HRA Pexeso POLÁRNE ZVIERATÁ
7.HRA Pexeso ZIMNÉ ČIAPKY
8.HRA Pexeso SNEHULIACI
9.HRA Tiene KARNEVALOVÉ MASKY 1
10.HRA Tiene KARNEVALOVÉ MASKY 2

Bonusové zábavné hry:
1.HRA Skladačka ZIMA
2.HRA Skladačka JAR
3.HRA Sudoku ČÍSLA
4.HRA Sudoku LOPTY
5.HRA Sudoku STRAŠIDIELKA  

Každá hra má neobmedzené možnosti, pretože každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Takže napríklad pri hre pexeso, sú vždy hracie karty na ploche ináč umiestnené. Pri hre puzzle sú farebné dieliky na hracej ploche ináč umiestnené. Pri hre tiene sú farebné obrázky na hracej ploche vždy ináč umiestnené... Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy. Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.

Vzdelávacie úlohy na CD ZIMA: 
Dieťa poznáva ročné obdobie zima na základe typických znakov a symbolov. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. Skladá obrázok podľa predlohy. Farebne vypĺňa uzavreté plochy, vyberá a umiestňuje obrázky. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.

Dieťa poznáva niektoré polárne zvieratá. Vymenuje spamäti mená zvierat. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Uvádza príklady rozdielnych a podobných znakov vybraných živočíchov. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná.

Dieťa poznáva sezónne aktivity: sánkovanie, korčuľovanie, lyžovanie. Poznáva základné lyžiarske, korčuliarske, sánkarské zručnosti a bezpečnosť pri ich vykonávaní. Vie, že zimné aktivity sa vykonávajú v zime na snehu a ľade. Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému. Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vpravo, vľavo...určí a opíše polohu objektu.

Dieťa vyslovuje správne a zreteľne všetky názvy. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Odpovedá na otázky vyplývajúce z hry. Hľadá a priraďuje rovnaké alebo súvisiace obrázky. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou. Vytvorí dvojicu objektov na základe požadovanej (určenej) logickej súvislosti. V usporiadanom rade obrázkov určí objekt na základe popisu jeho polohy. Poznáva základné a zmiešané farby.

Dieťa poznáva a pomenuje karnevalové masky zvierat. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (farba, tvar).  Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. Poznáva základné a zmiešané farby. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine. Plní úlohy podľa pokynov. 

UPOZORNENIE!
Všetky práva vlastníka autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu tohto média je bez písomného súhlasu majiteľa - ABC Materská škola ZAKÁZANÉ


autor: © ABC Materská škola všetky práva vyhradené

(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)