• ABC
  • nadpis
  • CD Interaktívne hry VESELÉ MYŠKY
 PRÍPRAVA DO ŠKOLY

Školská zrelosť a pripravenosť

 7 KRUHOV PREDŠKOLÁKA
7 Kruhov Predškoláka
 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 Nové ABC HRY

INTERAKTÍVNE VZDELÁVANIE

        

        

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

       

       

       

autor: © ABC

 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 NAJNOVŠIE PROJEKTY

ABC NOTEBOOK + 247 HIER 

NOVINKA - HP EliteBook 725 G4 + 4x DARČEK

NOVÉ USB HRY VČIELKA

Celý ABC obsah + 247 HIER + DARČEK - VYBERTE SI

LICENCIA 10 - 2022/2023 AKCIA

CD Múdre Sovičky BONUS

TANGRAM ZVIERATKÁ

ČASTI KRUHU - ZVIERATKÁ

FAREBNÁ MOZAIKA

Geometrické tvary a farebné dvojice

Geometrické tvary 1

Ovocné doplňovačky 2 + KARTIČKY

Geometrické tvary a zvieratká

Zvieratká 1 + KARTIČKY

Ovocné doplňovačky 1 + KARTIČKY

Geometrické tvary

Zvieratká + KARTIČKY

Dopravné prostriedky + KARTIČKY

Doplňovačky Ovocie + KARTIČKY

Vystrihovačky Leto + KARTIČKY

Skladačky Hračky + KARTIČKY

CD Múdre Sovičky MATEMATIKA

CD Múdre Sovičky BONUS

Múdre sovičky pre šikovné detičky

Usilovné včeličky

Pexeso a Bludiská

Matematika

autor: © ABC

CD HRY ZIMA - Interaktívne vzdelávacie hry s úlohami + BONUS

  • Autor: © ABC Materská škola

CD HRY ZIMA obsahuje 10 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami + BONUS 5 zábavných hier

Všetky hry sú triedené farebne podľa vzdelávacích oblastí ŠVP pre materské školy. Rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky...

Vzdelávacie interaktívne hry obsahujú úlohy, ktoré plní dieťa podľa pokynov. Po skončení každej hry, ešte môže navyše plniť dieťa ďalšie úlohy, súvisiace s každou konkrétnou scénou hry.

Bonusové zábavné hry sú pridané na hranie iných typov hier, pri ktorých si môžete zadávať vlastné úlohy.

+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD máte bez obmedzenia a navždy! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

Obsah CD:
Vzdelávacie interaktívne hry:
1.HRA Puzzle ZIMA 
2.HRA Puzzle POLÁRNE ZVIERATÁ
3.HRA Puzzle ZIMNÉ RADOVÁNKY 1
4.HRA Puzzle ZIMNÉ RADOVÁNKY 2
5.HRA Pexeso ZIMNÉ AKTIVITY
6.HRA Pexeso POLÁRNE ZVIERATÁ
7.HRA Pexeso ZIMNÉ ČIAPKY
8.HRA Pexeso SNEHULIACI
9.HRA Tiene KARNEVALOVÉ MASKY 1
10.HRA Tiene KARNEVALOVÉ MASKY 2
 

Bonusové zábavné hry:
1.HRA Skladačka ZIMA
2.HRA Skladačka JAR
3.HRA Sudoku ČÍSLA
4.HRA Sudoku LOPTY
5.HRA Sudoku STRAŠIDIELKA   

Ukážky interaktívnych hier na CD ZIMA nájdete nižšie v článku.

Každá hra má neobmedzené možnosti, pretože každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Takže napríklad pri hre pexeso, sú vždy hracie karty na ploche ináč umiestnené. Pri hre puzzle sú farebné dieliky na hracej ploche ináč umiestnené. Pri hre tiene sú farebné obrázky na hracej ploche vždy ináč umiestnené... Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy. Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.

Vzdelávacie úlohy na CD ZIMA: 
Dieťa poznáva ročné obdobie zima na základe typických znakov a symbolov. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. Skladá obrázok podľa predlohy. Farebne vypĺňa uzavreté plochy, vyberá a umiestňuje obrázky. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.

Dieťa poznáva niektoré polárne zvieratá. Vymenuje spamäti mená zvierat. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Uvádza príklady rozdielnych a podobných znakov vybraných živočíchov. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná.

Dieťa poznáva sezónne aktivity: sánkovanie, korčuľovanie, lyžovanie. Poznáva základné lyžiarske, korčuliarske, sánkarské zručnosti a bezpečnosť pri ich vykonávaní. Vie, že zimné aktivity sa vykonávajú v zime na snehu a ľade. Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému. Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vpravo, vľavo...určí a opíše polohu objektu.

Dieťa vyslovuje správne a zreteľne všetky názvy. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Odpovedá na otázky vyplývajúce z hry. Hľadá a priraďuje rovnaké alebo súvisiace obrázky. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou. Vytvorí dvojicu objektov na základe požadovanej (určenej) logickej súvislosti. V usporiadanom rade obrázkov určí objekt na základe popisu jeho polohy. Poznáva základné a zmiešané farby.

Dieťa poznáva a pomenuje karnevalové masky zvierat. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (farba, tvar).  Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. Poznáva základné a zmiešané farby. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine. Plní úlohy podľa pokynov. 

autor: © ABC

CD HRY ZIMA si môžete objednať prostredníctvom formulára alebo telefonicky: 0918 150 571