• ABC
 • nadpis
 • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

 PRÍPRAVA DO ŠKOLY

Školská zrelosť a pripravenosť

 MÚDRE SOVIČKY
Vzdelávací projekt - Licencia 9+10
activinspire
autor: © ABC 
 7 KRUHOV PREDŠKOLÁKA
7 Kruhov Predškoláka
 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 LIMITOVANÁ PONUKA

 NAJNOVŠIE PROJEKTY

CD LETO - 15 HIER + BONUS

PRIRAĎ SMER

HĽADAJ ROZDIELY

JARNÁ MATEMATIKA

SPOČÍTAJ a OZNAČ

SPOČÍTAJ a PRIRAĎ

JARNÉ VKLADAČKY

PRIRAĎ PODĽA FARBY

PRIRAĎ PODĽA VEĽKOSTI

NUMEROLOGICKÁ POSTUPNOSŤ 

CESTIČKY a KARTIČKY

KARTIČKY REMESLÁ a PROFESIE

VKLADAČKY POVOLANIA

BODKA za BODKOU 1

BODKA za BODKOU 2

VĽAVO a VPRAVO

OZNAČ SPRÁVNY TIEŇ

VĽAVO a VPRAVO

 ABC NOTEBOOK + 76 USB HIER

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

DOPRAVNÉ ZNAČKY

LICENCIA 11 + CD BONUS + AKCIA

ABC NOTEBOOK + 262 HIER + 

+ DARČEK Hry Abeceda a čísla

+ DARČEK Príprava do školy

Celý ABC obsah + 262 HIER + DARČEK - VYBERTE SI

LICENCIA 10+11(9+10) AKCIA

CD Múdre Sovičky BONUS

CD Múdre Sovičky MATEMATIKA

CD Múdre Sovičky BONUS

Múdre sovičky pre šikovné detičky

autor: © ABC

 Odporučte nás
 • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

CD BONUS Múdre Sovičky - Zadarmo HRY k Licencii 10

 •  

CD Múdre Sovičky BONUS k Licencii 10 obsahuje 10 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami + Pracovné listy ku hrámVideo návod pre vaše detičky z ABC školičky.

Všetky hry sú triedené farebne podľa vzdelávacích oblastí ŠVP pre Materské školy.

Hry Múdre Sovičky rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, plošnú a priestorovú tvorivosť, časovú postupnosť, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky. Pomáhajú oboznámiť sa s niektorými písmenkami Abecedy, s číslami, s geometrickými tvarmi a farbami. Stimulujú a podporujú prácu a pohyb v štvorcovej sieti.

Vzdelávacie úlohy na CD Múdre Sovičky BONUS: 


Múdre Sovičky – ABC Robot Sovička – 4 hry
Dieťa plánuje a programuje Robota Sovičku. Plní úlohy podľa pokynov. Na základe pokynov a daných symbolov sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti. Podľa určenej farby šípky a slovných pokynov naprogramuje robota v správnom smere. Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpravo, vľavo, opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto. Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok, ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti, vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu, dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty. Navyše pomocou robota zbiera predmety po naplánovanej ceste. Rozvíja si priestorové vnímanie, logické myslenie, plánovanie, programovanie a pohyb v štvorcovej sieti. Poznáva niektoré písmená Abeceda, čísla, farby a tvary. Dieťa môže plánovať cestu po krokoch, po riadkoch, počítaním, podľa vopred nakreslenej trasy na papieri, podľa pokynov. Navyše môže dieťa presúvať robota na ľubovoľné políčko, takže hru môže hrať neobmedzene a trasu môže prechádzať tam aj späť...

Múdre Sovičky – Mozaika Sovička – 3 hry
Dieťa vypĺňa obrázok podľa farby, predlohy, polohy alebo podľa pokynov. Plní úlohy podľa pokynov. Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky. Určuje počítaním po jednej počet objektov v skupine. Vytvára skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine a určuje ich farbu. 

Múdre Sovičky – Pexeso Sovičky – 3 hry
Pexeso Sovičky Lienky, Pexeso Sovičky Záhradníčky, Pexeso Sovičky Včielky
Dieťa poznáva niektoré živočíchy a niektoré záhradné práce. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. Plní úlohy podľa pokynov. Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. Hľadá rovnaké obrázky podľa tvaru, farby, detailov a určuje ich polohu. Rozvíja si slovnú zásobu, pamäť, pozornosť a priestorovú orientáciu. Kliká na kartičky a hľadá rovnaké obrázky. Hľadá rovnaké sovičky a určuje ich polohu a poradie v každom riadku.
 

Obsah CD Múdre sovičky BONUS: 
Vzdelávacie interaktívne hry:

  1.HRA Múdre Sovičky – ABC Robot Sovička 1 – Písmena 
  2.HRA Múdre Sovičky – ABC Robot Sovička 2 – Čísla 
  3.HRA Múdre Sovičky – ABC Robot Sovička 3 – Tvary
  4.HRA Múdre Sovičky – ABC Robot Sovička 4 – Farby
  5.HRA Múdre Sovičky – Mozaika Sovička 1 - Farby
  6.HRA Múdre Sovičky - Mozaika Sovička 2 - Bodky
  7.HRA Múdre Sovičky - Mozaika Sovička 3 - Predloha
  8.HRA Múdre Sovičky – Pexeso Lienky
  9.HRA Múdre Sovičky – Pexeso Včielky
10.HRA Múdre Sovičky - Pexeso Záhradníčky

Vzdelávacie pracovné listy ku hrám:
  1. ABC Robot Sovička – Vystrihni značky 
  2. ABC Robot Sovička – Vyznač sovičke cestu
  3. Mozaika Sovička – Vyfarbi podľa predlohy
  4. Pexeso Lienky – Vystrihni kartičky
  5. Pexeso Včielky - Vystrihni kartičky
  6. Pexeso Záhradníčky - Vystrihni kartičky
 

VIDEO Návod ku hre ABC Robot Sovička:
Pozrite si ukážku hry ABC Robot Sovička. Ako programovať robota. Ako prejsť naplánovanú trasu. Ako vrátiť robota na štartovacie pole. Ako presunúť robota na akékoľvek políčko v hre...
 

Každá hra má veľa možností, pretože každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Pri hre Pexeso, sú vždy hracie karty na ploche ináč umiestnené. Pri hre ABC Robot, si môžete presúvať v každej hre Sovičku na ľubovoľné políčko. Pri hre Mozaika môžete vypĺňať jednotlivé políčka podľa farby, podľa predlohy, podľa označených farebných bodiek alebo podľa vašich pokynov v postupnosti farieb, počítaním alebo podľa riadkov či iného určenia. Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy. Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.


+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD hráte bez obmedzenia pripojenia! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

autor: © ABC

Pozrite si ukážky hier na CD Bonus Múdre Sovičky - Výber Hry , ktoré je súčasťou Licencie 10 - Školský rok 2022/23

 • LICENCIA 11LICENCIA 11Šk. rok 2023/24 +1x BONUS HRY + AKCIA
 • Licencia 10+11Licencia 10+112 školské roky + 2x BONUS HRY + AKCIA
 • MAXI Licencia 11MAXI Licencia 11Celý obsah + 3x BONUS HRY + AKCIA
 • MEGA Licencia 11MEGA Licencia 11Celý obsah + 120 HIER + 3x BONUS + AKCIA
 • GIGA Licencia 11GIGA Licencia 11+ 262 HIER + 3x BONUS + DARČEK
 • GIGA L 11 PLUSGIGA L 11 PLUS+ HRY + BONUS + DARČEKY + NOTEBOOK
  Momentálně není k dispozici žádný komentář

  Přidat komentář