VZDELÁVACIE OBLASTI
Jazyk a komunikácia
jazyk a komunikácia

Matematika
a práca s informáciami
 
matematika a práca s informáciami

Človek a príroda 
človek a príroda

Človek a spoločnosť 
človek a spoločnosť

Človek a svet práce 
človek a svet práce

Umenie a kultúra 
umenie a kultúra

Zdravie a pohyb
zdravie a pohyb
autor: © ABC

Objednávkový Formulár na DUO LICENCIU - najvýhodnejšia ponuka

  •  

V tomto Formulári si môžete OBJEDNAŤ každú Duo Licenciu samostatne (3+4, 4+5, 5+6, 6+7). DUO Licencia vám sprístupní vybraný obsah stránky ABC Materská škola - Nový ŠVP - Interaktívny program: " 7 Kruhov poznania Predškoláka." Obsahuje vyše 300 interaktívnych hier a projektov.

Duo Licencia   CENA LICENCIE  - 118 €  AKCIOVÁ CENA -  2x49 = 98 € 
   
  Vyplňte Formulár nižšie

 

Obsah jednotlivých Licencií nájdete TU:
Licencia 7 - obsah školského roka 2019/20
Licencia 6 - obsah školského roka 2018/19 
Licencia 5 - obsah školského roka 2017/18
Licencia 4 - obsah školského roka 2016/17
Licencia 3 - obsah školského roka 2015/16


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: tel: 0918 150 571
 

Objednávkový formulár - DUO Licencia
  •  captcha»