• ABC
 • nadpis
 • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

 PRÍPRAVA DO ŠKOLY

Školská zrelosť a pripravenosť

 MÚDRE SOVIČKY
Vzdelávací projekt - Licencia 9+10
activinspire
autor: © ABC 
 7 KRUHOV PREDŠKOLÁKA
7 Kruhov Predškoláka
 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 LIMITOVANÁ PONUKA

 NAJNOVŠIE PROJEKTY

CD LETO - 15 HIER + BONUS

PRIRAĎ SMER

HĽADAJ ROZDIELY

JARNÁ MATEMATIKA

SPOČÍTAJ a OZNAČ

SPOČÍTAJ a PRIRAĎ

JARNÉ VKLADAČKY

PRIRAĎ PODĽA FARBY

PRIRAĎ PODĽA VEĽKOSTI

NUMEROLOGICKÁ POSTUPNOSŤ 

CESTIČKY a KARTIČKY

KARTIČKY REMESLÁ a PROFESIE

VKLADAČKY POVOLANIA

BODKA za BODKOU 1

BODKA za BODKOU 2

VĽAVO a VPRAVO

OZNAČ SPRÁVNY TIEŇ

VĽAVO a VPRAVO

 ABC NOTEBOOK + 76 USB HIER

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

DOPRAVNÉ ZNAČKY

LICENCIA 11 + CD BONUS + AKCIA

ABC NOTEBOOK + 262 HIER + 

+ DARČEK Hry Abeceda a čísla

+ DARČEK Príprava do školy

Celý ABC obsah + 262 HIER + DARČEK - VYBERTE SI

LICENCIA 10+11(9+10) AKCIA

CD Múdre Sovičky BONUS

CD Múdre Sovičky MATEMATIKA

CD Múdre Sovičky BONUS

Múdre sovičky pre šikovné detičky

autor: © ABC

 Odporučte nás
 • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

CD BONUS Múdre Sovičky - Zadarmo BONUS k Licencii 9

 •  

CD Múdre Sovičky BONUS obsahuje 7 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami + 3 vzdelávacie video projekty s úlohami pre vaše detičky z ABC školičky.

Všetky hry sú triedené farebne podľa vzdelávacích oblastí ŠVP pre Materské školy.

Hry Múdre Sovičky rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, plošnú a priestorovú tvorivosť, časovú postupnosť, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky. Pomáhajú oboznámiť sa s písmenkami ABECEDY, zapamätať si ho, rozoznať od ostatných písmen a poznať medzi inými písmenkami. Upevňujú znalosti o farbe a tvare, pomáhajú poznávať predmety známeho tvaru a osvojiť si pojmy: kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník...

Vzdelávacie úlohy na CD Múdre Sovičky: 

Múdre Sovičky - Abeceda – A, B, C, D

Dieťa poznáva niektoré písmená abecedy. Plní úlohy podľa pokynov. Pomenuje a identifikuje písmená abecedy. Hľadá a označuje krúžkom rovnaké písmená abecedy. Určuje farbu písmen. Vymýšľa slová na určené písmeno. Spočíta rovnaké písmená...

Počítame sovičky – 1, 2, 3, 4

Dieťa poznáva niektoré čísla. Plní úlohy podľa pokynov. Pomenuje čísla v správnej postupnosti. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom. Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine). Počíta a porovnáva počet objektov v skupine a určuje polohu. Vytvára skupiny s rôznym počtom predmetov a určuje ich počet...

Múdre Sovičky – Opačné slová

Dieťa poznáva antonymá. Plní úlohy podľa pokynov. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Pomenuje slová s opačným významom - antonymá. Priraďuje k sebe obrázky s opačným významom a zopakuje ich názov. Vymýšľa ďalšie rôzne slová s opačným významom...

Múdre Sovičky – Geometrické tvary

Dieťa poznáva niektoré geometrické tvary. Plní úlohy podľa pokynov. V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik. Poznáva rovinné geometrické tvary a priraďuje ich ku rovnakým a podobným tvarom. Poznáva základné a zmiešané farby. Určuje farbu geometrických tvarov. Pomenuje farebné obrázky a vkladá ich do správneho tvaru. Pomenuje geometrické tvary a hľadá predmety podobného tvaru...

Múdre Sovičky – Sudoku Ovocie a zelenina

Dieťa poznáva niektoré ovocie a zeleninu. Plní úlohy podľa pokynov. Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny. Vytvorí podľa daného vzoru alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou ( farba, tvar). Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti. Určí poradie a opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa pokynov. Poznáva základné a zmiešané farby. Pomenuje ovocie a zeleninu. Vkladá ovocie a zeleninu podľa pokynov. Hľadá rovnaké obrázky a určuje ich polohu a poradie...

Pexeso Farebné sovičky

Dieťa poznáva základné a zmiešané farby. Plní úlohy podľa pokynov. Priraďuje obrázky podľa farby. Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti ( farba). Rozvíja si slovnú zásobu, pamäť, pozornosť a priestorovú orientáciu. Pomenuje farebné sovičky. Kliká na kartičky a hľadá rovnaké obrázky. Určuje farbu sovičiek v každom riadku aj v stĺpci...

Múdre Sovičky – Režim dňa – Doobeda

Dieťa poznáva hodiny a režim dňa. Plní úlohy podľa pokynov. Pozoruje pohyb ručičiek na hodinách, ako sa mení čas a koľko je hodín. Pozoruje pohyb ručičiek na hodinách, podľa obrázkov opíše denné činnosti. Určuje koľko hodín je na každom obrázku a priraďuje hodiny ku sovičkám v správnej postupnosti.  Porozpráva, čo robí od rána do doobeda doma alebo v materskej škole...

Obsah CD Múdre sovičky:

Vzdelávacie interaktívne hry:
1. HRA Múdre Sovičky – Abeceda – A, B, C, D
2. HRA Počítame sovičky – 1, 2, 3, 4
3.HRA Múdre Sovičky – Opačné slová
4.HRA Múdre Sovičky – Geometrické tvary
5.HRA Múdre Sovičky – Sudoku Ovocie a zelenina
6.HRA Pexeso Farebné sovičky
7.HRA Múdre Sovičky – Režim dňa - Doobeda

Vzdelávacie video projekty:
1.VIDEO Farby a Sovičky
2.VIDEO Režim dňa a Sovičky
3.VIDEO Tvary a Sovičky

Každá hra má veľa možností, pretože každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Pri hre pexeso, sú vždy hracie karty na ploche ináč umiestnené. Pri hre sudoku, presúvačka, vkladačka, priraďovačka sú farebné obrázky na hracej ploche ináč umiestnené. Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy. Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.


+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD hráte bez obmedzenia pripojenia! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

autor: © ABC

Pozrite si ukážky hier na CD Bonus Múdre Sovičky - Výber Hry, ktoré je súčasťou Licencie 9 - Školský rok 2021/22

 • LICENCIA 11LICENCIA 11Šk. rok 2023/24 +1x BONUS HRY + AKCIA
 • Licencia 10+11Licencia 10+112 školské roky + 2x BONUS HRY + AKCIA
 • MAXI Licencia 11MAXI Licencia 11Celý obsah + 3x BONUS HRY + AKCIA
 • MEGA Licencia 11MEGA Licencia 11Celý obsah + 120 HIER + 3x BONUS + AKCIA
 • GIGA Licencia 11GIGA Licencia 11+ 262 HIER + 3x BONUS + DARČEK
 • GIGA L 11 PLUSGIGA L 11 PLUS+ HRY + BONUS + DARČEKY + NOTEBOOK
  Momentálně není k dispozici žádný komentář

  Přidat komentář