• ABC
  • nadpis
  • CD Interaktívne hry VESELÉ MYŠKY
 PRÍPRAVA DO ŠKOLY

Školská zrelosť a pripravenosť

 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 7 KRUHOV PREDŠKOLÁKA
7 Kruhov Predškoláka
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 NAJNOVŠIE PROJEKTY

LICENCIA 9 - 2021/2022 AKCIA

CD Múdre Sovičky MATEMATIKA

CD Múdre Sovičky BONUS

Múdre sovičky pre šikovné detičky

Usilovné včeličky

Pexeso a Bludiská

Matematika

Počasie

Zdravé ovocie

Logické skladačky

Triedenie odpadu

Emócie a sovičky

Logická hra - Rovnakí susedia

Abeceda - Rovnaké písmenká

Vzdelávacie video projekty

       

autor: © ABC

CD HRY MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA pre predškolákov

  •  

CD HRY MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA obsahuje 15 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami  

Všetky hry sú zamerané na vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami s úlohami podľa ŠVP pre materské školy.

Vzdelávacie interaktívne hry MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA 

Rozvíjajú matematické schopnosti, plošnú a priestorovú tvorivosť, oboznamujú so základnými počtovými úkonmi v číselnom rade od 1 do 10. Rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, reč, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, farebné cítenie...
Oboznamujú so základnými farbami a geometrickými tvarmi, upevňujú znalosti o farbe a tvare, pomáhajú poznávať predmety známeho tvaru a osvojiť si pojmy: kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kosoštvorec, päťuholník, šesťuholník.
Pomáhajú porovnávať, analyzovať a určovať podobnosť či rozdielnosť predmetov, priraďovať, triediť a usporadúvať predmety podľa určitých kritérií, ako farba, tvar a logická súvislosť. 

Vzdelávacie interaktívne hry MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA   - Popis, úlohy a ukážky hier:

Dieťa plní úlohy podľa pokynov. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine). Počíta a porovnáva počet objektov v skupine a určuje polohu a poradie. Vytvára skupiny s rôznym počtom predmetov a určuje ich počet. Určuje objekt na základe popisu polohy. Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov. V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kosoštvorec, päťuholník, šesťuholník. Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky. Poznáva a určuje základné a zmiešané farby, geometrické tvary, zvieratá, emócie a počasie....

+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD hráte bez obmedzenia a máte navždy! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

Obsah CD: MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA
Vzdelávacie interaktívne hry:
 1.HRA Múdre sovičky –  Počítadlo 1 –  Červená, modrá, zelená, žltá
 2.HRA Múdre sovičky –  Počítadlo 2 – Ružová, fialová, oranžová, tyrkysová
 3.HRA Múdre sovičky –  Počítadlo 3 –  Hnedá, sivá, biela, čierna
 4.HRA Múdre sovičky – Farebné skupiny
 5.HRA Múdre sovičky – Skupiny zvieratká kruhy
 6. HRA Múdre sovičky –  Skupiny zvieratká päťuholníky
 7. HRA Múdre sovičky –  Skupiny zvieratká štvorce
 8. HRA Múdre sovičky – Logická postupnosť - Doplňovačka 4
 9. HRA Múdre sovičky – Logická postupnosť - Doplňovačka 8
10.HRA Múdre sovičky – Rovnakí susedia 2x2
11.HRA Múdre sovičky – Rovnakí susedia 3x3
12.HRA Múdre sovičky – Tiene Sovičky
13.HRA Múdre sovičky – Sudoku Emócie
14.HRA Múdre sovičky – Pexeso Tvary
15.HRA Múdre sovičky – Pexeso Počasie


Ukážky interaktívnych vzdelávacích hier na CD Múdre sovičky - MATEMATIKA nájdete nižšie v článku.

Každá hra má viacero možností. Každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy....

autor: © ABC

CD HRY MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA si môžete objednať prostredníctvom E - Shopu alebo telefonicky: 0918 150 571 

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár