• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

 PRÍPRAVA DO ŠKOLY

Školská zrelosť a pripravenosť

 MÚDRE SOVIČKY
Vzdelávací projekt - Licencia 9+10
activinspire
autor: © ABC 
 7 KRUHOV PREDŠKOLÁKA
7 Kruhov Predškoláka
 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 LIMITOVANÁ PONUKA

 Nové ABC HRY

INTERAKTÍVNE VZDELÁVANIE

            

262 hier + ABC Notebook + DARČEK

        

USB Strašidielka - 37 didaktických hier

        

USB Kravička - 25 didaktických hier

        

USB Včielka - 25 didaktických hier

        

        

        

Skladačky Zima - 50 didaktických hier

        

2x USB HRY Jeseň + Zima + AKCIA

 

     

Skladačky Jeseň - 50 didaktických hier

         

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

       

       

       

autor: © ABC

 NAJNOVŠIE PROJEKTY

CD LETO - 15 HIER + BONUS

PRIRAĎ SMER

HĽADAJ ROZDIELY

JARNÁ MATEMATIKA

SPOČÍTAJ a OZNAČ

SPOČÍTAJ a PRIRAĎ

JARNÉ VKLADAČKY

PRIRAĎ PODĽA FARBY

PRIRAĎ PODĽA VEĽKOSTI

NUMEROLOGICKÁ POSTUPNOSŤ 

CESTIČKY a KARTIČKY

KARTIČKY REMESLÁ a PROFESIE

VKLADAČKY POVOLANIA

BODKA za BODKOU 1

BODKA za BODKOU 2

VĽAVO a VPRAVO

OZNAČ SPRÁVNY TIEŇ

VĽAVO a VPRAVO

 ABC NOTEBOOK + 76 USB HIER

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

DOPRAVNÉ ZNAČKY

LICENCIA 11 + CD BONUS + AKCIA

ABC NOTEBOOK + 262 HIER + 

+ DARČEK Hry Abeceda a čísla

+ DARČEK Príprava do školy

Celý ABC obsah + 262 HIER + DARČEK - VYBERTE SI

LICENCIA 10+11(9+10) AKCIA

CD Múdre Sovičky BONUS

CD Múdre Sovičky MATEMATIKA

CD Múdre Sovičky BONUS

Múdre sovičky pre šikovné detičky

autor: © ABC

 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

CD HRY JAR - Interaktívne vzdelávacie hry s úlohami + BONUS

  • Autor: © ABC Materská škola

CD HRY JAR obsahuje vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami + BONUS 10 zábavných hier

Všetky hry sú triedené farebne podľa vzdelávacích oblastí ŠVP pre materské školy. Rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, časovú postupnosť a dejovú líniu príbehu, prosociálnu výchovu, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky...

Vzdelávacie interaktívne hry obsahujú úlohy, ktoré plní dieťa podľa pokynov. Po skončení každej hry, ešte môže navyše plniť dieťa ďalšie úlohy, súvisiace s každou konkrétnou scénou hry.

Bonusové zábavné hry sú pridané na hranie iných typov hier, pri ktorých si môžete zadávať vlastné úlohy.

+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD máte bez obmedzenia a navždy! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

Obsah CD:
Vzdelávacie interaktívne hry:
1.HRA Vzdelávací príbeh - EMA a FILIP - Malí záhradníci
2.HRA Vzdelávacia zvuková hra - EMA a FILIP - Na Farme 
3.HRA Časová postupnosť - AKO RASTIE FAZUĽA
4.HRA Časová postupnosť - AKO SA LIAHNE KURIATKO
5.HRA Časová postupnosť - AKO SA LIAHNE MRAVEC

Bonusové zábavné hry:
1.HRA Skladačka JAR
2.HRA Puzzle JAR
3.HRA Čo sa zmenilo FARMA
4.HRA Puzzle FARMA
5.HRA Obrázková vkladačka KAČIČKY
6.HRA Pexeso VEĽKÁ NOC - Kuriatka
7.HRA Pexeso VEĽKÁ NOC - Zajačiky
8.HRA Pexeso VEĽKÁ NOC - Farebné vajíčka
9.HRA Pexeso VEĽKÁ NOC - Čokoládové vajíčka
10.HRA Pexeso VEĽKÁ NOC - Barančeky

Využite zvýhodnené CD HRY AKCIE a SADY TU 

Ukážky interaktívnych hier na CD JAR nájdete nižšie v článku.

Každá hra má neobmedzené možnosti, pretože každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Takže napríklad pri hre pexeso, sú vždy hracie karty na ploche ináč umiestnené. Pri hre časová postupnosť a obrázková vkladačka sú farebné obrázky na hracej ploche ináč umiestnené. Pri hre puzzle a skladačka sú farebné dieliky na hracej ploche ináč umiestnené. Navyše v hre skladačka sa menia aj tvary skladačky.  Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy. Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.

Vzdelávacie úlohy na CD JAR: 


EMA a FILIP - Malí záhradníci

Dieťa poznáva ročné obdobie jar na základe typických znakov a symbolov. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. Porovnáva jednotlivé časti rastlín. Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín. Rozpoznáva vybrané poľnohospodárske rastliny. Rozpozná vybrané druhy zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu. Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny. Uvedomuje si časovú postupnosť klíčenia a rastu rastliny v súvislosti s ročnými obdobiami a jednotlivými po sebe nasledujúcimi mesiacmi. Poznáva pracovnú náplň záhradníka a potrebné pracovné náradie. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu. Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. Vyjadruje pocity zo zážitku alebo príbehu – pozitívne i negatívne. Opíše aktuálne emócie.

EMA a FILIP - Na Farme

Dieťa poznáva niektoré domáce zvieratá, názvy a zvuky zvierat. Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše a rozdiely medzi živočíchmi. Počíta a porovnáva počet zvierat a určuje ich polohu... „Krava, Koza, Ovca, Kôň, Sliepka, Kačka, Prasa, každá rodinka na svojom dvore hrá sa. Porozprávaj, aké žijú na farme zvieratá, pomenuj a spočítaj všetky zvieracie mláďatá.“

ČASOVÁ POSTUPNOSŤ

Dieťa poznáva časti rastliny, jej klíčenie, rast a rozmnožovanie. Vkladá obrázky v správnom poradí podľa časovej postupnosti. Zopakuje v správnej postupnosti, ako rastie fazuľa.

Dieťa poznáva niektoré domáce zvieratá. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich. Uvedomuje sa vývin kuriatka v časovej postupnosti.

Dieťa poznáva niektoré živočíchy. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Rozpoznáva samca a samičku vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich. Uvedomuje sa vývin mravca v časovej postupnosti.

autor: © ABC

CD HRY JAR si môžete objednať prostredníctvom E - Shopu alebo telefonicky: 0918 150 571