• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

NOVÉ USB HRY VESELKO

 

NOVÉ USB HRY LEV

 

USB HRY TUČNIAK

 

USB HRY Skladačky ZIMA

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY STRAŠIDIELKA

 PRÍPRAVA DO ŠKOLY

Školská zrelosť a pripravenosť

 MÚDRE SOVIČKY
Vzdelávací projekt - Licencia 9+10
activinspire
autor: © ABC 
 7 KRUHOV PREDŠKOLÁKA
7 Kruhov Predškoláka
 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 LIMITOVANÁ PONUKA

 Odporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 NAJNOVŠIE PROJEKTY

KARTIČKY REMESLÁ a PROFESIE

VKLADAČKY POVOLANIA

BODKA za BODKOU 1

BODKA za BODKOU 2

VĽAVO a VPRAVO

OZNAČ SPRÁVNY TIEŇ

VĽAVO a VPRAVO

 ABC NOTEBOOK + 76 USB HIER

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

DOPRAVNÉ ZNAČKY

LICENCIA 11 + CD BONUS + AKCIA

ABC NOTEBOOK + 262 HIER + 

+ DARČEK Hry Abeceda a čísla

+ DARČEK Príprava do školy

Celý ABC obsah + 262 HIER + DARČEK - VYBERTE SI

LICENCIA 10+11(9+10) AKCIA

CD Múdre Sovičky BONUS

CD Múdre Sovičky MATEMATIKA

CD Múdre Sovičky BONUS

Múdre sovičky pre šikovné detičky

autor: © ABC

CD HRY MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA pre predškolákov

  •  

CD HRY MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA obsahuje 15 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami  

Všetky hry sú zamerané na vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami s úlohami podľa ŠVP pre materské školy.

Vzdelávacie interaktívne hry MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA 

Rozvíjajú matematické schopnosti, plošnú a priestorovú tvorivosť, oboznamujú so základnými počtovými úkonmi v číselnom rade od 1 do 10. Rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, reč, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, farebné cítenie...
Oboznamujú so základnými farbami a geometrickými tvarmi, upevňujú znalosti o farbe a tvare, pomáhajú poznávať predmety známeho tvaru a osvojiť si pojmy: kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kosoštvorec, päťuholník, šesťuholník.
Pomáhajú porovnávať, analyzovať a určovať podobnosť či rozdielnosť predmetov, priraďovať, triediť a usporadúvať predmety podľa určitých kritérií, ako farba, tvar a logická súvislosť. 

Vzdelávacie interaktívne hry MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA   - Popis, úlohy a ukážky hier:

Dieťa plní úlohy podľa pokynov. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine). Počíta a porovnáva počet objektov v skupine a určuje polohu a poradie. Vytvára skupiny s rôznym počtom predmetov a určuje ich počet. Určuje objekt na základe popisu polohy. Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov. V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kosoštvorec, päťuholník, šesťuholník. Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky. Poznáva a určuje základné a zmiešané farby, geometrické tvary, zvieratá, emócie a počasie....

+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD hráte bez obmedzenia a máte navždy! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

Obsah CD: MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA
Vzdelávacie interaktívne hry:
 1.HRA Múdre sovičky –  Počítadlo 1 –  Červená, modrá, zelená, žltá
 2.HRA Múdre sovičky –  Počítadlo 2 – Ružová, fialová, oranžová, tyrkysová
 3.HRA Múdre sovičky –  Počítadlo 3 –  Hnedá, sivá, biela, čierna
 4.HRA Múdre sovičky – Farebné skupiny
 5.HRA Múdre sovičky – Skupiny zvieratká kruhy
 6. HRA Múdre sovičky –  Skupiny zvieratká päťuholníky
 7. HRA Múdre sovičky –  Skupiny zvieratká štvorce
 8. HRA Múdre sovičky – Logická postupnosť - Doplňovačka 4
 9. HRA Múdre sovičky – Logická postupnosť - Doplňovačka 8
10.HRA Múdre sovičky – Rovnakí susedia 2x2
11.HRA Múdre sovičky – Rovnakí susedia 3x3
12.HRA Múdre sovičky – Tiene Sovičky
13.HRA Múdre sovičky – Sudoku Emócie
14.HRA Múdre sovičky – Pexeso Tvary
15.HRA Múdre sovičky – Pexeso Počasie


Ukážky interaktívnych vzdelávacích hier na CD Múdre sovičky - MATEMATIKA nájdete nižšie v článku.

Každá hra má viacero možností. Každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy....

autor: © ABC

CD HRY MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA si môžete objednať prostredníctvom E - Shopu , vo troj SADE.

CD HRY MÚDRE SOVIČKY - MATEMATIKA môžete získať v AKCII pri každej LICENCII. Volajte: 0918 150 571 

    Momentálně není k dispozici žádný komentář

    Přidat komentář