VZDELÁVACIE OBLASTI
Jazyk a komunikácia
jazyk a komunikácia

Matematika
a práca s informáciami
 
matematika a práca s informáciami

Človek a príroda 
človek a príroda

Človek a spoločnosť 
človek a spoločnosť

Človek a svet práce 
človek a svet práce

Umenie a kultúra 
umenie a kultúra

Zdravie a pohyb
zdravie a pohyb
autor: © ABC

Objednávkový Formulár MAXI LICENCIA - Celý obsah stránky

  •  

V tomto formulári si môžete objednať všetky Licencie 3+4+5+6+7 za najvýhodnejšiu cenu. MAXI Licencia vám sprístupní obsah 5 školských rokov z ABC Materská škola - Nový ŠVP - Interaktívny program: " 7 Kruhov poznania Predškoláka." Obsahuje vyše 750 interaktívnych hier a projektov.
 
Maxi Licencia   CENA LICENCIE - 5x59 = 295 €   AKCIOVÁ CENA -  5x45 = 225 € 
   
   Vyplňte Formulár nižšie


 

Obsah jednotlivých Licencií nájdete TU:
Licencia 3 - obsah školského roka 2015/2016
Licencia 4 - obsah školského roka 2016/2017
Licencia 5 - obsah školského roka 2017/2018
Licencia 6 - obsah školského roka 2018/2019 
Licencia 7 - obsah školského roka 2019/2020

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: tel: 0918 150 571
 

Objednávkový formulár - MAXI Licencia
  •  captcha»