Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zdravie a zdravý životný štýl

zdravie a pohyb - zdravý životný štýl  Podoblasť Zdravie a zdravý životný štýl je zameraná najmä na pochopenie významu zdravia
   pre človeka, podporu zdravia, pochopenie významu pohybu pre zdravie a načrtnutie hlavných
   charakteristík zdravého životného štýlu. Špecifickou súčasťou tejto podoblasti je i výchova
   k správnemu držaniu tela, ktorú je vhodné podporiť adekvátnymi zdravotnými cvičeniami.

  Pre zobrazenie hier povoľ prehliadaču Flash ( stlač " i v krúžku " vľavo hore). 

Zoradenie