NAJNOVŠIE HRY

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

vzdelávacia oblasť zdravie a pohyb 
   Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné informácie súvisiace so
   zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu
   pohybových schopností a zručností. Súčasťou vzdelávacej oblasti sú i sezónne aktivity a výcviky,
   ktoré sa realizujú v súlade s podmienkami danej materskej školy.