Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 NAJNOVŠIE HRY

Pohyb a telesná zdatnosť

zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť   V podoblasti Pohyb a telesná zdatnosť sú prezentované telesné cvičenia zohľadňujúce
   špecifiká predškolského veku. Deti by mali mať dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie
   a osvojovanie si nových pohybových zručností, ktoré sú predpokladom pre ich ďalší motorický
   vývin. Pri realizácii telesných cvičení je dôležité dbať na správnu techniku vykonania
   jednotlivých cvičení tak, aby bol zachovaný ich fyziologický účinok.

                       Pre zobrazenie hier povoľ prehliadaču Flash ( stlač " i v krúžku " vľavo hore). 

Zoradenie