• ABC
  • nadpis
  • maxi licencia
  • tlac_1
  • tlac_2
 ABC TLAČIAREŇ
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Hygiena a sebaobslužné činnosti

zdravie a pohyb - hygiena a sebaobslužné činnosti  Druhá podoblasť, Hygiena a sebaobslužné činnosti, sa venuje dodržiavaniu hygienických
   zásad a osvojovaniu si základných hygienických návykov. Táto podoblasť zahrňuje i činnosti,
   ktoré súvisia s kultúrou stolovania, používaním príboru a udržiavaním čistoty pri stolovaní,
   pozornosť je venovaná i základným sebaobslužným činnostiam.

  Pre zobrazenie hier povoľ prehliadaču Flash ( stlač " i v krúžku " vľavo hore).