• ABC
  • nadpis
  • maxi licencia
  • tlac_1
  • tlac_2
 ABC TLAČIAREŇ
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Prosociálna výchova

človek a spoločnosť - prosociálna výchova   Vzdelávacia časť Prosociálna výchova sa člení do nasledujúcich podoblastí:
   7. Ľudia v blízkom a širšom okolí, 8. Základy etikety, 9. Ľudské vlastnosti a emócie,
   10. Prosociálne správanie

   Pre zobrazenie hier povoľ prehliadaču Flash ( stlač " i v krúžku " vľavo hore).