VIDEO NÁVODY
AKO POUŽÍVAŤ PROJEKTY
activinspire
 
flowworks
autor: © ABC 
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Prosociálna výchova

človek a spoločnosť - prosociálna výchova 
   Vzdelávacia časť Prosociálna výchova sa člení do nasledujúcich podoblastí:

   7. Ľudia v blízkom a širšom okolí, 8. Základy etikety, 9. Ľudské vlastnosti a emócie,
   10. Prosociálne správanie
Zoradenie