VIDEO NÁVODY
AKO POUŽÍVAŤ PROJEKTY
activinspire
 
flowworks
autor: © ABC 
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 NAJNOVŠIE HRY

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť

vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť 
  Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť je viesť dieťa k základnej orientácii v blízkom
  spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch.
  Táto vzdelávacia oblasť sa orientuje na poznávanie spoločenského prostredia a na prosociálnu výchovu.
Zoradenie