• ABC
  • nadpis
  • CD Interaktívne hry VESELÉ MYŠKY
 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

Košík:je prázdný
cena:0.00,- €
 Odporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
ABC Predškolská akadémia - Príprava do školy - Video návody a pracovné listy k školskej pripravenosti.

Získajte CD Príprava do školy ako DARČEK v najvýhodnejšej ponuke -

AKCIE a SADY CD HRY alebo AKCIE a SADY USB HRY

Vstup do školy je významnou udalosťou každého predškoláka.  Uľahčite svojim deťom prechod do školského prostredia. Vypracujte všetky úlohy a pracovné listy podľa video návodu. Školská pripravenosť spočíva v plnení úloh podľa video pokynov na pracovnom liste.

CD Príprava do školy obsahuje 13 video návodov a 56 vzdelávacích pracovných listov s úlohami pre predškolákov + DIPLOM. 

Pracovné listy, úlohy a cvičenia rozvíjajú matematické predstavy, priestorovú predstavivosť, pamäť, pozornosť, obrazné, názorné a logické myslenie, výtvarné činnosti, grafomotorické a pracovné zručnosti, slovnú zásobu, fantáziu a obrazotvornosť, farebné cítenie, sluchové a zrakové vnemy.
Oboznamujú so základnými farbami a geometrickými tvarmi, upevňujú znalosti o farbe a tvare, pomáhajú poznávať predmety známeho tvaru a osvojiť si pojmy: kruh, ovál, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
Rozvíjajú matematické schopnosti, plošnú a priestorovú tvorivosť, oboznamujú s rozmerom, pomáhajú poznávať a porovnávať predmety a oboznamujú so základnými počtovými úkonmi v číselnom rade od 1 do 10.
Rozvíjajú reč, intelektuálne schopnosti, dopĺňajú slovnú zásobu detí, pomáhajú správne a logicky sa vyjadrovať, oboznamujú so základným opisným rozprávaním podľa obrázkov.
Pomáhajú rozvinúť jemnú motoriku a správnu koordináciu prstov, znázorňovať graficky motivovaný pohyb a upevňujú návyky kreslenia čiar ako základ prípravy na písanie.

1.Kreslíme tvary

Dieťa identifikuje a kreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. Vyfarbuje a porovnáva geometrické tvary podľa veľkosti. Poznáva základné a zmiešané farby a geometrické tvary...

  

2.Bodka za bodkou 

Dieťa využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov. Poznáva základné a zmiešané farby a numerologickú postupnosť čísel...

  

3.Vľavo a vpravo

Dieťa v obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení vľavo a vpravo a opíše polohu objektu. Počíta a označuje objekty v smere šípky vľavo a vpravo. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine)...

    

4.Hore a dole

Dieťa určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore a dole a opíše polohu objektu. Počíta a označuje objekty v smere šípky hore a dole. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách.

  

5.Rozvíjame pozornosť

Dieťa pomenuje názvy obrázkov, základné a zmiešané farby a určí počet nakreslených obrázkov. Obresľuje obrysy obrázkov rovnakými farebnými pastelkami. Zopakuje názvy farebných obrázkov...

  

6.Dokonči obrázok

Dieťa kreslí čiary a farebne vypĺňa objekty v štvorcovej sieti. Využíva čiarový pohyb na kreslenie obrysov. Na základe čísel a písmen sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti. Dokresľuje a vyfarbuje obrázky podľa predlohy. Poznáva základné a zmiešané farby, čísla a písmená...

  

7.Domaľuj vzor

Dieťa farebne vypĺňa objekty v štvorcovej sieti. Využíva čiarový pohyb na spájanie bodiek v štvorcovej sieti. Vyfarbuje (domaľuje) vzory podľa predlohy. Poznáva základné a zmiešané farby...

  

8.Priraď smer

Dieťa určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vľavo, vpravo, vľavo dole, vľavo hore, vpravo dole, vpravo hore a opíše polohu objektu. Spája a označuje objekty v smere šípky.

  

9.Koľko je čoho

Dieťa určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Výsledné číslo vpíše do označeného okienka. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách...

  

10.Vystrihni a poskladaj obrázok

Dieťa pomenuje obrázky, geometrické tvary a základné a zmiešané farby. Obresľuje prerušované čiary ceruzkou alebo farebnými pastelkami. Vystrihuje tvary, vkladá a lepí ich do obrysov. Skladá a dotvára obrázok podľa fantázie alebo pokynov. Poznáva a určuje geometrické tvary, základné a zmiešané farby...

  

11.Vymaľuj tvary

Dieťa farebne vypĺňa objekty v štvorcovej sieti. Vyfarbuje (vymaľuje) tvary podľa predlohy. Poznáva základné a zmiešané farby...

  

12.Nakresli bodky

Dieťa kreslí bodky podľa predlohy a podľa pokynov...

  

13.Odkresli písmenká

Dieťa pomenuje zvieratá a určí začiatočnú hlásku slova. Obkresľuje písané písmenká a pokúsi sa odkresliť napísané slová. Poznáva zvieratá a písané písmená...

  

Obsah CD Príprava do školy:

Video návody + vzdelávacie pracovné listy:

 1.KRESLÍME TVARY
 2.BODKA ZA BODKOU
 3.VĽAVO A VPRAVO
 4.HORE A DOLE
 5.ROZVÍJAME POZORNOSŤ
 6. DOKONČI OBRÁZOK
 7. DOMAĽUJ VZOR
 8. PRIRAĎ SMER
 9. KOĽKO JE ČOHO
10.VYSTRIHNI A POSKLADAJ OBRÁZOK
11.VYMAĽUJ TVARY
12.NAKRESLI BODKY
13.ODKRESLI PÍSMENÁ
+ DIPLOM - Certifikát školskej pripravenosti

Video návody pustite dieťaťu na PC alebo na Interaktívnej tabuli. Vzdelávacie pracovné listy si vytlačte a vypracujte postupne podľa návodov. Pracovné listy môžete využiť aj na tabuli s použitím interaktívneho pera.

UPOZORNENIE!
Všetky práva vlastníka autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu tohto média je bez písomného súhlasu majiteľa - ABC Materská škola ZAKÁZANÉ


autor: © ABC Materská škola všetky práva vyhradené

(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)