• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

Košík:je prázdný
cena:0.00,- €
 Odporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 NAJNOVŠIE HRY
USB DIDAKTICKÉ HRY Včielka - Spolu 25 interaktívnych hier s úlohami - UVÁDZACIA CENA!

USB HRY VČIELKA obsahuje 25 didaktických interaktívnych hier s úlohami.

Všetky hry sú triedené farebne podľa vzdelávacích oblastí ŠVP pre Materské školy.

Video ukážky a galériu všetkých hier si môžete pozrieť Tu.

USB Hry Včielka rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, reč, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, plošnú a priestorovú tvorivosť, časovú postupnosť, logickú postupnosť, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky. Pomáhajú oboznámiť sa s niektorými číslami, geometrickými tvarmi, farbami a rozvíjať intelektuálne schopnosti.  Oboznamujú so základnými počtovými úkonmi v číselnom rade od 1 do 10. Pomáhajú porovnávať, analyzovať a určovať podobnosť či rozdielnosť predmetov, priraďovať, triediť a usporadúvať predmety podľa určitých kritérií, ako farba, tvar a poloha. Dopĺňajú slovnú zásobu detí, pomáhajú správne a logicky sa vyjadrovať, oboznamujú so základným opisným rozprávaním podľa obrázkov...

Vzdelávacie interaktívne hry obsahujú úlohy, ktoré plní dieťa podľa pokynov. Po skončení každej hry, ešte môže navyše plniť dieťa ďalšie úlohy, súvisiace s každou konkrétnou scénou hry.

Obsah USB HRY VČIELKA

Didaktické interaktívne hry:
  1.HRA USB Včielka – Časová postupnosť - Od vajíčka ku včielke
  2.HRA USB Včielka – Hľadaj, čo sa zmenilo
  3.HRA USB Včielka – Hľadaj rozdiely
  4.HRA USB Včielka – Logická postupnosť – Doplňovačka Včielky
  5.HRA USB Včielka – Mozaika Včielka 1 - Bodky
  6.HRA USB Včielka – Mozaika Včielka 2 - Farby
  7.HRA USB Včielka – Mozaika Včielka 3 - Obrys
  8.HRA USB Včielka – Mozaika Včielka 4 - Predloha
  9.HRA USB Včielka – Mozaika Včielka 5 - Tieň
10.HRA USB Včielka – Pexeso Včielky 1
11.HRA USB Včielka – Pexeso Včielky 2
12.HRA USB Včielka – Pexeso Včielky 3
13.HRA USB Včielka – Priraď čísla
14.HRA USB Včielka – Puzzle medový plást
15.HRA USB Včielka – Skladačka Včielka
16.HRA USB Včielka – Skladačka Včielky
17.HRA USB Včielka – Sudoku 4 Včielky
18.HRA USB Včielka – Sudoku 8 Včielky
19.HRA USB Včielka – Tiene Včielky
20.HRA USB Včielka – Tiene Včielky a kvietky
21.HRA USB Včielka – Obrázková vkladačka 6 krúžky
22.HRA USB Včielka – Obrázková vkladačka 10 krúžky
23.HRA USB Včielka – Vkladačka Tiene Včielky
24.HRA USB Včielka – Obrázková vkladačka Včielky
25.HRA USB Včielka – Obrázková vkladačka Včielka

 

USB HRY VČIELKA:  DIDAKTICKÉ HRY Popis, úlohy a ukážky hier:

1.HRA USB Včielka - Časová postupnosť - Od vajíčka ku včielke –  Klikaj na obrázky a skús si zapamätať, ako sa liahne včielka. Vlož obrázky v správnom poradí v smere šípok od vajíčka ku včielke. Zopakuj v správnej postupnosti, koľko dní sa liahne včielka.

  

2. HRA USB Včielka - Hľadaj, čo sa zmenilo Porozprávaj, čo vidíš na obrázku. Hľadaj a pomenuj 6 rozdielov na obrázkoch. Označ krúžkom, čo sa zmenilo na obrázku vpravo.

  

4.HRA USB Včielka – Logická postupnosť – Doplňovačka Včielky Spočítaj včielky a urči, koľko je otočených vľavo a koľko vpravo. Prezri si obrázky v každom riadku a doplň podľa poradia včielku, ktorá nasleduje. Urči, koľko rôznych včielok je v každom riadku.

  

5.- 9. HRA USB Včielka – Mozaika Včielka  Pomenuj obrázok a urči všetky farby na obrázku. Vkladaj dieliky do políčok na rovnaké farebné bodky (farebné políčka, podľa obrysu podľa predlohy alebo podľa pokynov). Prezri si obrázok a urči, ktorých farebných dielikov je najviac, najmenej alebo rovnako.

  

10.- 12. HRA USB Včielka – Pexeso Včielky Prezri si všetky kartičky a porozprávaj, čo vidíš na obrázkoch. Klikaj na kartičky a hľadaj rovnaké obrázky. Nájdi rovnaké kartičky a urči ich polohu a poradie v každom riadku.

  

Pozrite si video ukážky hier, ktoré nájdete na USB HRY VČIELKA.

Časová postupnosť - Od vajíčka ku včielke

Obrázková vkladačka Tvary

Pexeso Včielky

Vkladačka tiene - Včielky

autor: © ABC

Každá hra má veľa možností, pretože každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Pri hre Pexeso, sú vždy hracie karty na ploche ináč umiestnené. Pri hre Mozaika môžete vypĺňať jednotlivé políčka podľa farby, podľa predlohy, podľa označených farebných bodiek, podľa obrysu alebo podľa vašich pokynov v postupnosti farieb, počítaním alebo podľa riadkov či iného určenia. Pri hre doplňovačka, sudoku, tiene, vkladačka, časová a logická postupnosť, sú farebné obrázky na hracej ploche vždy ináč umiestnené. Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy. Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.

+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na USB hráte bez obmedzenia pripojenia priamo z USB s využitím aj na Interaktívnej tabuli alebo dotykovom monitore! 

UPOZORNENIE!
Všetky práva vlastníka autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu tohto média je bez písomného súhlasu majiteľa - ABC Materská škola ZAKÁZANÉ


autor: © ABC Materská škola všetky práva vyhradené

(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)