AKTUÁLNE z ABC

Internetová škôlka
Nový vzdelávací portál

Veľkonočné úlohy
Pracovný zošit Guľôčka

Hygiena rúk
Vzdelávacie video + básnička

Ročné obdobie jar
Vzdelávací kalendár

Ročné obdobie jar
Skladačky Puzzle

Kráľovná jar
Hra Skladačka

Čo sa stalo pri komíne
Pracovný zošit Guľôčka

Malí záhradníci
Príbeh s úlohami

Stavebné profesie 
Vzdelávacie video

Obrázkové knihy
Zvuková hra s úlohami

Princeznička na bále
Obrázková rozprávka

Z rozprávky do rozprávky
Vzdelávací kalendár

Kvietková víla
Vzdelávací kalendár

Slnečná sústava
Pracovný zošit Guľôčka

Slnečná sústava
Vzdelávacie video

Modro zelená planéta
Video ukážka

Vzdelávacie Puzzle 
Tematické skladačky

Slnečná sústava 
Puzzle + farebná predloha

Modrá planéta 
Puzzle + farebná predloha

Zelená planéta 
Puzzle + farebná predloha

Abeceda Hádanky
Video s úlohami

Abeceda Hádanky A, B, C

Farebné čísla
Video s úlohami
Farebné čísla 1, 2, 3
ABC Hodiny
Video s úlohami

Grafomotorika Predškoláka

Pracovný zošit - Licencia 7 

Grafomotorika Predškoláka

Angličtina Predškoláka

Abeceda od A po H

Licencia 7
Angličtina Predškoláka - Abeceda - Zvieratká od A po H
autor: © ABC

Zasnežené čísla - Vzdelávacie video s úlohami - Ukážka

  •  

Animované vzdelávacie video s úlohami - Zasnežené čísla 1, 2, 3, 4, 5 - Počítaj snehuliakov, pomenuj číslo a splň všetky úlohy.

Zasnežené číslaVideo si môžete v priebehu prehrávania kedykoľvek pozastaviť pauzou. Na označovanie použite interaktívne pero.
autor: © ABC
 

  Pracovné listy Laminát: Zasnežené čísla od 1 do 10 nájdete TU

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - Podoblasti: 1.Čísla a vzťahy 2. Geometria a meranie

Dieťa zisťuje počtu objektov v skupine a rieši jednoduché úlohy súvisiacich s počtom. Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, vpravo, vľavo, v strede (obrázka ...). Porovnáva objekty podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...). V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda - Podoblasť: 1. Vnímanie prírody

Dieťa poznáva ročné obdobie zima. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia - Podoblasti: 1.3 Gramatická správnosť a spisovnosť2.1.2 Slovná zásoba2. Písaná kultúra

Dieťa formuluje gramaticky správne jednoduché vety. Rozvíja si aktívnu slovnú zásobu na základe opisu obrázka. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra - Časť: 2. Výtvarná výchova 

Dieťa poznáva základné a zmiešané farby. 

ÚLOHY:
1. Zopakuj názvy čísel. Počítaj snehuliakov a pomenuj číslo.
2. Spočítaj z koľkých gulí je postavený snehuliak.
3. Porovnaj veľkosť snehuliakov, pomenuj farbu šálov a urči, ktorý stojí vľavo a ktorý vpravo.
4. Pomenuj farbu čiapky snehuliaka v strede a spočítaj, koľko má gombíkov. Ktorý snehuliak má rovnaký počet gombíkov?
5. Urči podľa poradia, ktorý snehuliak je najmenší a ktorý najväčší.
6. Porovnaj, kde je viac snehuliakov. Vľavo alebo vpravo? Vpredu alebo vzadu?

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár