• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

 PRÍPRAVA DO ŠKOLY

Školská zrelosť a pripravenosť

 MÚDRE SOVIČKY
Vzdelávací projekt - Licencia 9+10
activinspire
autor: © ABC 
 7 KRUHOV PREDŠKOLÁKA
7 Kruhov Predškoláka
 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 LIMITOVANÁ PONUKA

 NAJNOVŠIE PROJEKTY

CD LETO - 15 HIER + BONUS

PRIRAĎ SMER

HĽADAJ ROZDIELY

JARNÁ MATEMATIKA

SPOČÍTAJ a OZNAČ

SPOČÍTAJ a PRIRAĎ

JARNÉ VKLADAČKY

PRIRAĎ PODĽA FARBY

PRIRAĎ PODĽA VEĽKOSTI

NUMEROLOGICKÁ POSTUPNOSŤ 

CESTIČKY a KARTIČKY

KARTIČKY REMESLÁ a PROFESIE

VKLADAČKY POVOLANIA

BODKA za BODKOU 1

BODKA za BODKOU 2

VĽAVO a VPRAVO

OZNAČ SPRÁVNY TIEŇ

VĽAVO a VPRAVO

 ABC NOTEBOOK + 76 USB HIER

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

DOPRAVNÉ ZNAČKY

LICENCIA 11 + CD BONUS + AKCIA

ABC NOTEBOOK + 262 HIER + 

+ DARČEK Hry Abeceda a čísla

+ DARČEK Príprava do školy

Celý ABC obsah + 262 HIER + DARČEK - VYBERTE SI

LICENCIA 10+11(9+10) AKCIA

CD Múdre Sovičky BONUS

CD Múdre Sovičky MATEMATIKA

CD Múdre Sovičky BONUS

Múdre sovičky pre šikovné detičky

autor: © ABC

 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zasnežené čísla - Vzdelávacie video s úlohami - Ukážka

  •  

Animované vzdelávacie video s úlohami - Zasnežené čísla 1, 2, 3, 4, 5 - Počítaj snehuliakov, pomenuj číslo a splň všetky úlohy.

Zasnežené číslaVideo si môžete v priebehu prehrávania kedykoľvek pozastaviť pauzou. Na označovanie použite interaktívne pero.
autor: © ABC
 

  Pracovné listy Laminát: Zasnežené čísla od 1 do 10 nájdete TU

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - Podoblasti: 1.Čísla a vzťahy 2. Geometria a meranie

Dieťa zisťuje počtu objektov v skupine a rieši jednoduché úlohy súvisiacich s počtom. Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, vpravo, vľavo, v strede (obrázka ...). Porovnáva objekty podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...). V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda - Podoblasť: 1. Vnímanie prírody

Dieťa poznáva ročné obdobie zima. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia - Podoblasti: 1.3 Gramatická správnosť a spisovnosť2.1.2 Slovná zásoba2. Písaná kultúra

Dieťa formuluje gramaticky správne jednoduché vety. Rozvíja si aktívnu slovnú zásobu na základe opisu obrázka. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra - Časť: 2. Výtvarná výchova 

Dieťa poznáva základné a zmiešané farby. 

ÚLOHY:
1. Zopakuj názvy čísel. Počítaj snehuliakov a pomenuj číslo.
2. Spočítaj z koľkých gulí je postavený snehuliak.
3. Porovnaj veľkosť snehuliakov, pomenuj farbu šálov a urči, ktorý stojí vľavo a ktorý vpravo.
4. Pomenuj farbu čiapky snehuliaka v strede a spočítaj, koľko má gombíkov. Ktorý snehuliak má rovnaký počet gombíkov?
5. Urči podľa poradia, ktorý snehuliak je najmenší a ktorý najväčší.
6. Porovnaj, kde je viac snehuliakov. Vľavo alebo vpravo? Vpredu alebo vzadu?

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár