• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

NOVÉ USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

USB HRY TUČNIAK

 

USB HRY Skladačky ZIMA

 

 PRÍPRAVA DO ŠKOLY

Školská zrelosť a pripravenosť

 MÚDRE SOVIČKY
Vzdelávací projekt - Licencia 9+10
activinspire
autor: © ABC 
 7 KRUHOV PREDŠKOLÁKA
7 Kruhov Predškoláka
 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 LIMITOVANÁ PONUKA

 NAJNOVŠIE PROJEKTY

JARNÁ MATEMATIKA

SPOČÍTAJ a OZNAČ

SPOČÍTAJ a PRIRAĎ

JARNÉ VKLADAČKY

PRIRAĎ PODĽA FARBY

PRIRAĎ PODĽA VEĽKOSTI

NUMEROLOGICKÁ POSTUPNOSŤ 

CESTIČKY a KARTIČKY

KARTIČKY REMESLÁ a PROFESIE

VKLADAČKY POVOLANIA

BODKA za BODKOU 1

BODKA za BODKOU 2

VĽAVO a VPRAVO

OZNAČ SPRÁVNY TIEŇ

VĽAVO a VPRAVO

 ABC NOTEBOOK + 76 USB HIER

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

DOPRAVNÉ ZNAČKY

LICENCIA 11 + CD BONUS + AKCIA

ABC NOTEBOOK + 262 HIER + 

+ DARČEK Hry Abeceda a čísla

+ DARČEK Príprava do školy

Celý ABC obsah + 262 HIER + DARČEK - VYBERTE SI

LICENCIA 10+11(9+10) AKCIA

CD Múdre Sovičky BONUS

CD Múdre Sovičky MATEMATIKA

CD Múdre Sovičky BONUS

Múdre sovičky pre šikovné detičky

autor: © ABC

 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zasnežené čísla - Vzdelávacie video s úlohami - Ukážka

  •  

Animované vzdelávacie video s úlohami - Zasnežené čísla 1, 2, 3, 4, 5 - Počítaj snehuliakov, pomenuj číslo a splň všetky úlohy.

Zasnežené číslaVideo si môžete v priebehu prehrávania kedykoľvek pozastaviť pauzou. Na označovanie použite interaktívne pero.
autor: © ABC
 

  Pracovné listy Laminát: Zasnežené čísla od 1 do 10 nájdete TU

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - Podoblasti: 1.Čísla a vzťahy 2. Geometria a meranie

Dieťa zisťuje počtu objektov v skupine a rieši jednoduché úlohy súvisiacich s počtom. Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, vpravo, vľavo, v strede (obrázka ...). Porovnáva objekty podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...). V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda - Podoblasť: 1. Vnímanie prírody

Dieťa poznáva ročné obdobie zima. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia - Podoblasti: 1.3 Gramatická správnosť a spisovnosť2.1.2 Slovná zásoba2. Písaná kultúra

Dieťa formuluje gramaticky správne jednoduché vety. Rozvíja si aktívnu slovnú zásobu na základe opisu obrázka. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra - Časť: 2. Výtvarná výchova 

Dieťa poznáva základné a zmiešané farby. 

ÚLOHY:
1. Zopakuj názvy čísel. Počítaj snehuliakov a pomenuj číslo.
2. Spočítaj z koľkých gulí je postavený snehuliak.
3. Porovnaj veľkosť snehuliakov, pomenuj farbu šálov a urči, ktorý stojí vľavo a ktorý vpravo.
4. Pomenuj farbu čiapky snehuliaka v strede a spočítaj, koľko má gombíkov. Ktorý snehuliak má rovnaký počet gombíkov?
5. Urči podľa poradia, ktorý snehuliak je najmenší a ktorý najväčší.
6. Porovnaj, kde je viac snehuliakov. Vľavo alebo vpravo? Vpredu alebo vzadu?

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár