VZDELÁVACIE OBLASTI
Jazyk a komunikácia
jazyk a komunikácia

Matematika
a práca s informáciami
 
matematika a práca s informáciami

Človek a príroda 
človek a príroda

Človek a spoločnosť 
človek a spoločnosť

Človek a svet práce 
človek a svet práce

Umenie a kultúra 
umenie a kultúra

Zdravie a pohyb
zdravie a pohyb
autor: © ABC

Objednávkový Formulár na SÓLO LICENCIU - najvýhodnejšia ponuka

  • Autor: © ABC Materská škola

V tomto Formulári si môžete OBJEDNAŤ každú Licenciu samostatne (3, 4, 5, 6). SÓLO Licencia vám sprístupní vybraný obsah stránky ABC Materská škola - Nový ŠVP - Interaktívny program: " 7 Kruhov poznania Predškoláka." Obsahuje vyše 150 interaktívnych hier a projektov s použitím na 1 školský rok!

Sólo Licencia   CENA LICENCIE  - 59 €  AKCIOVÁ CENA -  50 € 
   
   
Vyplňte Formulár nižšie

 

Obsah jednotlivých Licencií nájdete TU:
Licencia 6 - obsah školského roka 2018/19 
Licencia 5 - obsah školského roka 2017/18
Licencia 4 - obsah školského roka 2016/17
Licencia 3 - obsah školského roka 2015/16

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: tel: 0918 150 571
 

Objednávkový formulár - SÓLO Licencia
  •  captcha»