• ABC
 • nadpis
 • ABC Dopravná výchova
 MÚDRE SOVIČKY
Vzdelávací projekt - Licencia 9+10
activinspire
autor: © ABC 
 PRÍPRAVA DO ŠKOLY

Školská zrelosť a pripravenosť

 7 KRUHOV PREDŠKOLÁKA
7 Kruhov Predškoláka
 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 NAJNOVŠIE PROJEKTY

CD JESEŇ - 15 HIER + BONUS

LICENCIA 11 + CD BONUS + AKCIA

ABC NOTEBOOK + 247 HIER + 

+ DARČEK Hry Abeceda a čísla

+ DARČEK Príprava do školy

NOVÉ USB HRY VČIELKA

Celý ABC obsah + 247 HIER + DARČEK - VYBERTE SI

LICENCIA 10 - 2022/2023 AKCIA

CD Múdre Sovičky BONUS

TANGRAM ZVIERATKÁ

ČASTI KRUHU - ZVIERATKÁ

FAREBNÁ MOZAIKA

Geometrické tvary a farebné dvojice

Geometrické tvary 1

Ovocné doplňovačky 2 + KARTIČKY

Geometrické tvary a zvieratká

Zvieratká 1 + KARTIČKY

Ovocné doplňovačky 1 + KARTIČKY

Geometrické tvary

Zvieratká + KARTIČKY

Dopravné prostriedky + KARTIČKY

Doplňovačky Ovocie + KARTIČKY

Vystrihovačky Leto + KARTIČKY

Skladačky Hračky + KARTIČKY

CD Múdre Sovičky MATEMATIKA

CD Múdre Sovičky BONUS

Múdre sovičky pre šikovné detičky

Usilovné včeličky

Pexeso a Bludiská

Matematika

autor: © ABC

BONUS CD Múdre sovičky k Licencii 10

 •  

CD Múdre Sovičky BONUS k Licencii 10 obsahuje 10 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami + Pracovné listy ku hrám + Video návod pre vaše detičky z ABC školičky.

Všetky hry sú triedené farebne podľa vzdelávacích oblastí ŠVP pre Materské školy.

Hry Múdre Sovičky rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, plošnú a priestorovú tvorivosť, časovú postupnosť, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky. Pomáhajú oboznámiť sa s niektorými písmenkami Abecedy, s číslami, s geometrickými tvarmi a farbami. Stimulujú a podporujú prácu a pohyb v štvorcovej sieti.

Vzdelávacie úlohy na CD Múdre Sovičky BONUS: 


Múdre Sovičky – ABC Robot Sovička – 4 hry
Dieťa plánuje a programuje Robota Sovičku. Plní úlohy podľa pokynov. Na základe pokynov a daných symbolov sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti. Podľa určenej farby šípky a slovných pokynov naprogramuje robota v správnom smere. Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpravo, vľavo, opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto. Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok, ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti, vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu, dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty. Navyše pomocou robota zbiera predmety po naplánovanej ceste. Rozvíja si priestorové vnímanie, logické myslenie, plánovanie, programovanie a pohyb v štvorcovej sieti. Poznáva niektoré písmená Abeceda, čísla, farby a tvary. Dieťa môže plánovať cestu po krokoch, po riadkoch, počítaním, podľa vopred nakreslenej trasy na papieri, podľa pokynov. Navyše môže dieťa presúvať robota na ľubovoľné políčko, takže hru môže hrať neobmedzene a trasu môže prechádzať tam aj späť...

Múdre Sovičky – Mozaika Sovička – 3 hry
Dieťa vypĺňa obrázok podľa farby, predlohy, polohy alebo podľa pokynov. Plní úlohy podľa pokynov. Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky. Určuje počítaním po jednej počet objektov v skupine. Vytvára skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine a určuje ich farbu. 

Múdre Sovičky – Pexeso Sovičky – 3 hry
Pexeso Sovičky Lienky, Pexeso Sovičky Záhradníčky, Pexeso Sovičky Včielky
Dieťa poznáva niektoré živočíchy a niektoré záhradné práce. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. Plní úlohy podľa pokynov. Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. Hľadá rovnaké obrázky podľa tvaru, farby, detailov a určuje ich polohu. Rozvíja si slovnú zásobu, pamäť, pozornosť a priestorovú orientáciu. Kliká na kartičky a hľadá rovnaké obrázky. Hľadá rovnaké sovičky a určuje ich polohu a poradie v každom riadku.
 

Obsah CD Múdre sovičky BONUS: 
Vzdelávacie interaktívne hry:

  1.HRA Múdre Sovičky – ABC Robot Sovička 1 – Písmena 
  2.HRA Múdre Sovičky – ABC Robot Sovička 2 – Čísla 
  3.HRA Múdre Sovičky – ABC Robot Sovička 3 – Tvary
  4.HRA Múdre Sovičky – ABC Robot Sovička 4 – Farby
  5.HRA Múdre Sovičky – Mozaika Sovička 1 - Farby
  6.HRA Múdre Sovičky - Mozaika Sovička 2 - Bodky
  7.HRA Múdre Sovičky - Mozaika Sovička 3 - Predloha
  8.HRA Múdre Sovičky – Pexeso Lienky
  9.HRA Múdre Sovičky – Pexeso Včielky
10.HRA Múdre Sovičky - Pexeso Záhradníčky

Vzdelávacie pracovné listy ku hrám:
  1. ABC Robot Sovička – Vystrihni značky 
  2. ABC Robot Sovička – Vyznač sovičke cestu
  3. Mozaika Sovička – Vyfarbi podľa predlohy
  4. Pexeso Lienky – Vystrihni kartičky
  5. Pexeso Včielky - Vystrihni kartičky
  6. Pexeso Záhradníčky - Vystrihni kartičky
 

VIDEO Návod ku hre ABC Robot Sovička:
Pozrite si ukážku hry ABC Robot Sovička. Ako programovať robota. Ako prejsť naplánovanú trasu. Ako vrátiť robota na štartovacie pole. Ako presunúť robota na akékoľvek políčko v hre...
 

Každá hra má veľa možností, pretože každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Pri hre Pexeso, sú vždy hracie karty na ploche ináč umiestnené. Pri hre ABC Robot, si môžete presúvať v každej hre Sovičku na ľubovoľné políčko. Pri hre Mozaika môžete vypĺňať jednotlivé políčka podľa farby, podľa predlohy, podľa označených farebných bodiek alebo podľa vašich pokynov v postupnosti farieb, počítaním alebo podľa riadkov či iného určenia. Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy. Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.


+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD hráte bez obmedzenia pripojenia! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

autor: © ABC

Pozrite si ukážky 10 hier na CD Bonus Múdre Sovičky, ktoré je súčasťou Licencie 10 - Školský rok 2022/23

 • LICENCIA 11LICENCIA 11Školský rok 2023/24+ BONUS CD Dopravná výchova + AKCIA
 • Licencia 10+11( 9+10)Licencia 10+11( 9+10)Obsah 2 školských rokov + 2x BONUS CD Múdre Sovičky (CD Dopravná výchova) + AKCIA
 • Maxi Licencia 11Maxi Licencia 11+ 3x BONUS - CD Dopravná výchova + 2x CD Múdre Sovičky + AKCIA
 • Mega Licencia 11Mega Licencia 11+ AKCIA + 120 HIER + 3x BONUS - CD Dopravná výchova + 2x CD Múdre Sovičky
 • GIGA Licencia 11GIGA Licencia 11+ AKCIA + 247 HIER + 3x BONUS - CD Dopravná výchova + 2x CD Múdre Sovičky
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár