NAJNOVŠIE HRY

Geometria a meranie

matematika a práca s informáciami - geometria a meranie    
    Druhá podoblasť Geometria a meranie sa zameriava na orientáciu v priestore a rovine,
    deti sa v nej zoznamujú s najjednoduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním.
Zoradenie