• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

Košík:je prázdny
cena:0.00,- €
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
ABC Predškolská akadémia - Príprava do školy - Video návody a pracovné listy k školskej pripravenosti.

Získajte CD Príprava do školy ako DARČEK v najvýhodnejšej ponuke -

AKCIE a SADY CD HRY alebo AKCIE a SADY USB HRY alebo ABC NOTEBOOK HRY

Vstup do školy je významnou udalosťou každého predškoláka.  Uľahčite svojim deťom prechod do školského prostredia. Vypracujte všetky úlohy a pracovné listy podľa video návodu. Školská pripravenosť spočíva v plnení úloh podľa video pokynov na pracovnom liste.

CD Príprava do školy obsahuje 13 video návodov a 56 vzdelávacích pracovných listov s úlohami pre predškolákov + DIPLOM. 

Pracovné listy, úlohy a cvičenia rozvíjajú matematické predstavy, priestorovú predstavivosť, pamäť, pozornosť, obrazné, názorné a logické myslenie, výtvarné činnosti, grafomotorické a pracovné zručnosti, slovnú zásobu, fantáziu a obrazotvornosť, farebné cítenie, sluchové a zrakové vnemy.
Oboznamujú so základnými farbami a geometrickými tvarmi, upevňujú znalosti o farbe a tvare, pomáhajú poznávať predmety známeho tvaru a osvojiť si pojmy: kruh, ovál, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
Rozvíjajú matematické schopnosti, plošnú a priestorovú tvorivosť, oboznamujú s rozmerom, pomáhajú poznávať a porovnávať predmety a oboznamujú so základnými počtovými úkonmi v číselnom rade od 1 do 10.
Rozvíjajú reč, intelektuálne schopnosti, dopĺňajú slovnú zásobu detí, pomáhajú správne a logicky sa vyjadrovať, oboznamujú so základným opisným rozprávaním podľa obrázkov.
Pomáhajú rozvinúť jemnú motoriku a správnu koordináciu prstov, znázorňovať graficky motivovaný pohyb a upevňujú návyky kreslenia čiar ako základ prípravy na písanie.

1.Kreslíme tvary

Dieťa identifikuje a kreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. Vyfarbuje a porovnáva geometrické tvary podľa veľkosti. Poznáva základné a zmiešané farby a geometrické tvary...

  

2.Bodka za bodkou 

Dieťa využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov. Poznáva základné a zmiešané farby a numerologickú postupnosť čísel...

  

3.Vľavo a vpravo

Dieťa v obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení vľavo a vpravo a opíše polohu objektu. Počíta a označuje objekty v smere šípky vľavo a vpravo. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine)...

    

4.Hore a dole

Dieťa určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore a dole a opíše polohu objektu. Počíta a označuje objekty v smere šípky hore a dole. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách.

  

5.Rozvíjame pozornosť

Dieťa pomenuje názvy obrázkov, základné a zmiešané farby a určí počet nakreslených obrázkov. Obresľuje obrysy obrázkov rovnakými farebnými pastelkami. Zopakuje názvy farebných obrázkov...

  

6.Dokonči obrázok

Dieťa kreslí čiary a farebne vypĺňa objekty v štvorcovej sieti. Využíva čiarový pohyb na kreslenie obrysov. Na základe čísel a písmen sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti. Dokresľuje a vyfarbuje obrázky podľa predlohy. Poznáva základné a zmiešané farby, čísla a písmená...

  

7.Domaľuj vzor

Dieťa farebne vypĺňa objekty v štvorcovej sieti. Využíva čiarový pohyb na spájanie bodiek v štvorcovej sieti. Vyfarbuje (domaľuje) vzory podľa predlohy. Poznáva základné a zmiešané farby...

  

8.Priraď smer

Dieťa určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vľavo, vpravo, vľavo dole, vľavo hore, vpravo dole, vpravo hore a opíše polohu objektu. Spája a označuje objekty v smere šípky.

  

9.Koľko je čoho

Dieťa určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Výsledné číslo vpíše do označeného okienka. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách...

  

10.Vystrihni a poskladaj obrázok

Dieťa pomenuje obrázky, geometrické tvary a základné a zmiešané farby. Obresľuje prerušované čiary ceruzkou alebo farebnými pastelkami. Vystrihuje tvary, vkladá a lepí ich do obrysov. Skladá a dotvára obrázok podľa fantázie alebo pokynov. Poznáva a určuje geometrické tvary, základné a zmiešané farby...

  

11.Vymaľuj tvary

Dieťa farebne vypĺňa objekty v štvorcovej sieti. Vyfarbuje (vymaľuje) tvary podľa predlohy. Poznáva základné a zmiešané farby...

  

12.Nakresli bodky

Dieťa kreslí bodky podľa predlohy a podľa pokynov...

  

13.Odkresli písmenká

Dieťa pomenuje zvieratá a určí začiatočnú hlásku slova. Obkresľuje písané písmenká a pokúsi sa odkresliť napísané slová. Poznáva zvieratá a písané písmená...

  

Obsah CD Príprava do školy:

Video návody + vzdelávacie pracovné listy:

 1.KRESLÍME TVARY
 2.BODKA ZA BODKOU
 3.VĽAVO A VPRAVO
 4.HORE A DOLE
 5.ROZVÍJAME POZORNOSŤ
 6. DOKONČI OBRÁZOK
 7. DOMAĽUJ VZOR
 8. PRIRAĎ SMER
 9. KOĽKO JE ČOHO
10.VYSTRIHNI A POSKLADAJ OBRÁZOK
11.VYMAĽUJ TVARY
12.NAKRESLI BODKY
13.ODKRESLI PÍSMENÁ
+ DIPLOM - Certifikát školskej pripravenosti

Video návody pustite dieťaťu na PC alebo na Interaktívnej tabuli. Vzdelávacie pracovné listy si vytlačte a vypracujte postupne podľa návodov. Pracovné listy môžete využiť aj na tabuli s použitím interaktívneho pera.

UPOZORNENIE!
Všetky práva vlastníka autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu tohto média je bez písomného súhlasu majiteľa - ABC Materská škola ZAKÁZANÉ


autor: © ABC Materská škola všetky práva vyhradené

© ABC Copyright