AKTUÁLNE z ABC

Internetová škôlka
Nový vzdelávací portál

Veľkonočné úlohy
Pracovný zošit Guľôčka

Hygiena rúk
Vzdelávacie video + básnička

Ročné obdobie jar
Vzdelávací kalendár

Ročné obdobie jar
Skladačky Puzzle

Kráľovná jar
Hra Skladačka

Čo sa stalo pri komíne
Pracovný zošit Guľôčka

Malí záhradníci
Príbeh s úlohami

Stavebné profesie 
Vzdelávacie video

Obrázkové knihy
Zvuková hra s úlohami

Princeznička na bále
Obrázková rozprávka

Z rozprávky do rozprávky
Vzdelávací kalendár

Kvietková víla
Vzdelávací kalendár

Slnečná sústava
Pracovný zošit Guľôčka

Slnečná sústava
Vzdelávacie video

Modro zelená planéta
Video ukážka

Vzdelávacie Puzzle 
Tematické skladačky

Slnečná sústava 
Puzzle + farebná predloha

Modrá planéta 
Puzzle + farebná predloha

Zelená planéta 
Puzzle + farebná predloha

Abeceda Hádanky
Video s úlohami

Abeceda Hádanky A, B, C

Farebné čísla
Video s úlohami
Farebné čísla 1, 2, 3
ABC Hodiny
Video s úlohami

Grafomotorika Predškoláka

Pracovný zošit - Licencia 7 

Grafomotorika Predškoláka

Angličtina Predškoláka

Abeceda od A po H

Licencia 7
Angličtina Predškoláka - Abeceda - Zvieratká od A po H
autor: © ABC
 VZDELÁVACIE OBLASTI
Jazyk a komunikácia
jazyk a komunikácia

Matematika
a práca s informáciami
 
matematika a práca s informáciami

Človek a príroda 
človek a príroda

Človek a spoločnosť 
človek a spoločnosť

Človek a svet práce 
človek a svet práce

Umenie a kultúra 
umenie a kultúra

Zdravie a pohyb
zdravie a pohyb
autor: © ABC

ČO JE VIDEO SAJP?

  • Autor: © ABC Materská škola
SAJPAnimované pomôcky z ABC MŠ vytvorené v spolupráci so Studiom Anima JP
 
Už ste počuli o SAJPe?
 
SAJP je Novinka vo svete interaktívnych pomôcok, určených hlavne pre IT v MŠ.
 
SAJP je  Systematický Animovaný Jedinečný Príbeh
 
V priestore SAJPu sa pracuje jednoducho, interaktívne, s možnosťou rýchleho zaujatia vašich detičiek krátkou animáciou.
 
SAJP je najzaujímavejšia animovaná pomôcka, ktorá dokáže veľmi rýchlo zaujať deti a pani učiteľke okamžite ponúka obrázok a text k vzbudeniu záujmu k otvorenej, aktuálnej téme.
 
Používať SAJP znamená sajpovať, postupne sa presúvať v deji alebo v úlohách, súvisiacich s dejom animovaného príbehu.
 
Výhody SAJPu:
 
SAJPe je vždy prostredníctvom videa (časti príbehu) spracovaná úloha (y), ktoré v tom ktorom okamžiku plníte s detičkami.
SAJP je často dopĺňaný prechodovým mostom z videa do videa prostredníctvom textu alebo krátkej básne či hádanky.
Príjemným hlasom pani učiteľky, ktoré detičky poznajú, je prerozprávaný či recitovaný most medzi videami. Pani učiteľka získava výhodu svojej vlastnej réžie a prezentácie celého obsahu SAJPu pre svoje detičky.
V systéme SAJP neustále na ABC Materská škola pribúdajú úlohy, ktoré sú spracovávané podľa ŠVP pre MŠ.
 
SAJP je najrýchlejšia cesta, ako získať pomôcky na Interaktívnu tabuľu v rámci ŠVP za najnižšiu možnú cenu.
 
Prostredníctvom Licencie na ABC MŠ vždy získate všetky dostupné SAJPy aktuálneho školského roka.
 
SAJP je pomôcka, ktorá je prepojená v projekte ABC MŠ: „Čo na tabuli, to na stolíku.“
A prostredníctvom Licencie získate aj farebné predlohy, pracovné listy, úlohy a cvičenia na stolík pre deti, priamo spojené s konkrétnym SAJPom.
 
Príklad:
Ak bol v ktorejkoľvek oblasti spustený SAJP, napríklad: Človek a príroda – Tajomné stopy v snehu, tak automaticky, vychádzajú k nemu aj FP na IT, PL, maľovanky, úlohy a cvičenia na stolík.
Poznámka: Spustené SAJPy sú vždy označené v článku: SAJP
V tomto prípade: Tajomné stopy v snehu – SAJP
 
Na ABC stále platí základná myšlienka interaktívneho projektu: „Čo na tabuli, to na stolíku.“
Obrovská výhoda je v tom, že na IT si môžete spustiť SAJP a ďalší deň či týždeň vypracovávať s deťmi Pracovné listy a kedykoľvek si ho opätovne spustiť, či už ako motiváciu, opakovanie alebo utvrdenie úlohy – Zaujať, oboznámiť, pochopiť, uvedomiť, potvrdiť, zopakovať!
 
Pracovné listy sú vždy vo formáte PDF, je možné si ich stiahnuť či vytlačiť v neobmedzenom počte v rámci Licencie na ABC Materská škola.
 
 
SAJPovať sa oplatí.
 
Popis SAJPU:
Animovaná pomôcka, podfarbená hudbou, doplnená otázkami a úlohami pre deti.
 
Na ABC sú SAJPy radené podľa vzdelávacích oblastí.
 
Priamo do svojich príprav môžete zapracovať SAJP podľa témy, ktorú práve preberáte.
My pripravujeme SAJPY a vy ich využívate vo svojich prípravách.
 
Každý SAJP je vlastne príbeh.
 
„Pracujeme s láskou pre vás.“
 
Kolektív ABC Materská škola

Prístup k celému obsahu stránky - 7 kruhov predškolála vám umožní MAXI LICENCIA

Objednávkový formulár - MAXI Licencia
 
 
  •  captcha»
  • VIDEO SAJPVIDEO SAJPTučniakove slová z Cencúľova
  • VIDEO SAJPVIDEO SAJPDelíme ovocie na polovice
  • VIDEO SAJPVIDEO SAJPTajomné stopy v snehu
  • VIDEO SAJPVIDEO SAJPHráme s Bodríkom
  • VIDEO SAJPVIDEO SAJPMatematika s Bodríkom
  • VIDEO SAJPVIDEO SAJPTulipány a margarétky