Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 NAJNOVŠIE HRY

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce

vzdelávacia oblasť človek a svet práce  Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a svet práce je utváranie a rozvíjanie základných zručností
  dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote,
  pričom sa dôraz kladie na rozvíjanie tých, ktoré sú v rámci vývinového hľadiska pre dieťa dôležité; napr.
  vytvára grafomotorické predispozície, lepšie zvláda sebaobslužné činnosti, bežné úkony v domácnosti. 

Pre zobrazenie hier povoľ prehliadaču Flash ( stlač " i v krúžku " vľavo hore).