Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 NAJNOVŠIE HRY

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda

vzdelávacia oblasť človek a príroda   Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a príroda je počiatočný rozvoj prírodovednej
   gramotnosti. Úlohou je viesť deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch
   a situáciách určených vzdelávacími štandardmi tak, aby malo každé dieťa možnosť vyjadriť
   svoju predstavu a prostredníctvom premyslených podnetov učiteľky ju meniť a zdokonaľovať.

  Pre zobrazenie hier povoľ prehliadaču Flash ( stlač " i v krúžku " vľavo hore).