Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 NAJNOVŠIE PROJEKTY

Licencia 8 - 2020/21 Akcia
Najvýhodnejšia ponuka  

Licencia 7 - 2019/20

Spočítaj a porovnaj

Jesenné vkladačky

Spoj obrázok s tieňom

Poskladaj sudoku

Príprava na písanie

Rozvíjame grafomotoriku

Pracovné zručnosti

Zdravá výživa

Zdravá výživa

Vystrihovačky

autor: © ABC

Zvuková hra Pexeso - Lesné zvieratká - LICENCIA 5

 • Autor: © ABC Materská škola

Interaktívna zvuková hra Pexeso - Lesné zvieratá - Pomenuj lesné zvieratká, hľadaj rovnaké obrázky a splň všetky úlohy
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda - Podoblasť: Živočíchy

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia - Podoblasti: 1.2 Artikulácia a výslovnosť,
2.1.2 Porozumenie explicitného významu textu - Slovná zásoba
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - Podoblasti: 2. Geometria a meranie3. Logika
Dieťa poznáva niektoré voľne žijúce zvieratá. Podľa pokynov plní jednotlivé úlohy. Vyslovuje správne a zreteľne všetky názvy. Odpovedá na otázky vyplývajúce z hryVymenuje spamäti mená zvierat. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Uvádza príklady rozdielnych a podobných znakov vybraných živočíchov. Hľadá a priraďuje rovnaké obrázky zvierat. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou. Vytvorí dvojicu objektov na základe požadovanej (určenej) logickej súvislosti. V usporiadanom rade obrázkov určí objekt na základe popisu jeho polohy. 
Dieťa si rozvíja pozornosť, pamäť, logiku, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, slovnú zásobu, grafomotorické zručnosti...

Táto hra je súčasťou Licencie - jej voľné použitie je časovo obmedzené.

Pre zobrazenie hry povoľ prehliadaču doplnok Adobe Flash Player ( stlač " i v krúžku " vľavo hore).

Pre zväčšenie a opätovné zmenšenie hry stlač pravý dvojdomček.


Hru môžeš hrať opakovane, pretože obrázkové karty sú pri každom novom spustení rozložené na hracej ploche inak.

Úlohy:
1. Ahoj, poďme spolu spoznávať lesné zvieratká. 

Klikni na každú kartičku v tabuľke, zopakuj názov zvieratka a zapamätaj si ho.
Stlač zelenú guľôčku a zahraj sa pexeso zvieratká v zime.
2. Klikaj postupne po kartách pexesa a skús si zapamätať, kde sú aké zvieratká. 
Postupne otáčaj karty a hľadaj rovnaké obrázky pexesa. 
Ak vidíš všetky karty pexesa, pomenuj zvieratká v každom riadku v správnom poradí.
3. Pomenuj prvé a posledné zvieratko v každom riadku . 
Vymenuj zvieratká v 2 a 3 stĺpci v správnom poradí.
Pomenuj zvieratká, ktoré žijú na zemi a ktoré žijú na strome. 

autor: © ABC

príroda - živočíchy


  Táto hra je zaradená v ŠVP - TU
 


Súvisiace Interaktívne projekty
 • GAZDOVSKÝ DVOR 1GAZDOVSKÝ DVOR 1Hra Pexeso
 • GAZDOVSKÝ DVOR 2GAZDOVSKÝ DVOR 2Hra Pexeso
 • DOMÁCE ZVIERATÁDOMÁCE ZVIERATÁNázvy zvierat
 • DOMÁCE ZVIERATÁDOMÁCE ZVIERATÁZvuky zvierat
 • POLÁRNE ZVIERATÁPOLÁRNE ZVIERATÁZvukové Pexeso
 • LESNÉ ZVIERATÁLESNÉ ZVIERATÁZvukové Pexeso
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  pridať komentár