AKTUÁLNE z ABC
REMESLÁ A PROFESIE
Voľná hra do 17.2.2019
ZAHRAJTE SA

Remeslá a profesie

ZVIERATKÁ V ZIME
Súbor 10 hier + pracovný zošit
Zvieratká v zime + pracovný zošit

ZVIERATKÁ V ZIME
Video ukážka
zvieratká v zime

ZIMNÉ RADOVÁNKY
Súbor 10 hier + pracovný zošit
Zimné radovánky
 
ROČNÉ OBDOBIE ZIMA
ročné obdobie zima

MESIAC FEBRUÁR
mesiac február

FAŠIANGY
fašiangy

POLÁRNA KRAJINA
polárna krajina

ABC ROBOT ESKIMÁK
ABC Robot Eskimák


LABYRINT TUČNIAK
abc robot tučniak - labyrint

ABC ROBOT TUČNIAK
abc robot tučniak


TAJOMNÉ STOPY V SNEHU
Guľôčka tajomné stopy v snehu

ZVIERATKÁ V ZIME
Zvieratká v zime - pracovný zošit Guľôčka
autor: © ABC
5/5

PROJEKTY NA ABC Materská škola - LICENCIA 4

  • Autor: © ABC Materská škola

V školskom roku 2016/17 v rámci Licencie 4 v jednotlivých vzdelávacích oblastiach vyšlo:
 

jazyk a komunikácia 
  Jazyk a komunikácia
-  Princeznička na bále - Obrázková a zvuková rozprávka - Interaktívne obrázky, Maľovanky

-  Slová s opačným významom - Antonymá - Zvukové obrázky

-  Abeceda doplňovačky - Interaktívne hry

-  Jesenná grafomotorika - Pracovné listy

-  Domáce zvieratká - Grafomotorika - Interaktívne obrázky


-  Abeceda Písmenká - Grafomotorika - Pracovné zošity PREDŠKOLÁČIK

-  Čo sa zmenilo - Lesné zvieratá - Interaktívne obrázky

-  Vyslov správne - problematické spoluhlásky - Interaktívne obrázky

-  Priraď hlásku ku obrázku - Interaktívne hry

-  Hľadaj rýmy - Interaktívne hry

-  Hľadaj rovnaké slová - Interaktívne hrymatematika a práca s informáciami 
  Matematika a práca s informáciami
-   Čísla od 1 do 10 - Okaté číselká - Interaktívne obrázky + Pracovný zošit Predškoláčik

-   Priestorová orientácia - Urči polohu - Interaktívne obrázky + Pracovný zošit Predškoláčik

-   Počítanie s prstami, kockami, lienkami - Interaktívne hry

-   Hľadaj rozdiely - Interaktívne obrázky

-   ABC Robot Program - Programovanie v štvorcovej sieti - Interaktívne hry

-   Kde patrí? Doplň, urči poradie a polohu - Sudoku Jeseň - Interaktívne hry

-   Pohyb v štvorcovej sieti - Cesty z mesta do mesta - Interaktívne obrázky

-   Pokračuj v postupnosti - Interaktívne hry

-   Priraď podľa tvaru, veľkosti, tieňa - Interaktívne hry

-   Priraď podľa poradia, čísla, veľkosti, tvaru, polohy - Interaktívne hry

-   Vyber a umiestni obrázok - Interaktívne hry

-   Sudoku čísla a tvary - Interaktívne hry
 

človek a príroda 
  Človek a príroda
-  Jesenná príroda a počasie - Interaktívne obrázky

-  Jesenné symboly, listy a plody - Interaktívne hry

-  Ročné obdobia, Kráľovná Zima, Kráľovná Jar - Interaktívne hry
 
-  Ľudské telo -
Zvukové obrázkové hry

-  ABC Robot Program - Včielka,Tučniak, Eskimák - Interaktívne hry

-  Prírodné javy - Topenie sviečky a snehuliaka - Interaktívne hry

-  Staviame snehuliaka - Interaktívne hry

-  Mapa Slovenska - Naše zvieratá - Interaktívne obrázky

-  Domáce zvieratá - Zvukové obrázkové hry

-  Jar na farebnej lúke - Interaktívne hry

-   Zvieratká na farebnej lúke - Zvukové obrázkové hry


človek a spoločnosť
  Človek a spoločnosť
-  Vitaj v škôlke - Priestory MŠ - Interaktívne obrázky

-  Čo robím v MŠ - Režim dňa, Interiér a exteriér MŠ - Interaktívne obrázky

-  Ako sa volám - Moje meno začína na... - 
Interaktívne obrázky 

 Koľko rokov mám - chlapec, dievča - .Interaktívne obrázky

-  Dopravné prostriedky - Skladačky - Interaktívne hry

-  Dopravné prostriedky a miesto ich pohybu - Zvukové obrázky

-  Mapa Slovenska - Kraj, v ktorom bývam - Interaktívne obrázky
 
-  Geografia okolia - Mestá a cesty, Pohoria a rieky - Interaktívne obrázky

-  ABC Robot Auto - Naprogramuj cestu - Interaktívne hry

-  Moja rodina - Zvukové obrázkové hry

-  Moja rodina - Pracovné listy


človek a svet práce
  Človek a svet práce-  Remeslá a profesie -
Zvukové obrázkové hry

-  Triedenie odpadu - Interaktívne hry

-  Tvoríme z papiera - Konštruovanie - pracovné listy

-  Skladačky - Konštruovanie - Interaktívne hry

-  Tradičné remeslá - Farebné predlohy, Pracovné listy

  

umenie a kultúra
  Umenie a kultúra
-  Hudobné nástroje - Poznávaj nástroje a zvuky - Zvukové obrázkové hry

-  Hudobná výchova - ABC Klavír - Stupnica a notové víly - Zvukové obrázkové hry

-  Hudobná výchova - ABC Klavír - Medveďku, daj labku - Zvukové obrázkové hry

-  Hudobná výchova - ABC Klavír - Prší, prší, len sa leje - Zvukové obrázkové hry

-  Hudobná výchova - ABC Xylofón - Pec nám spadla - Zvukové obrázkové hry

-  Hudobná výchova - ABC Xylofón - Moja mamka niečo má - Zvukové obrázkové hry

-  Výtvarná výchova - Priraď podľa farby - Interaktívne hry

-  Výtvarná výchova - Pexeso Šarkany a Farebné dáždniky - Interaktívne hry

-  ABC Robot Program - Motýlik - Interaktívne hry

-  Dokresli a vyfarbi - Maľovanky


zdravie a pohyb 
  Zdravie a pohyb-  Zimné športy - Interaktívne hry

-  ABC Robot Lyžiar - Naprogramuj cestu - Interaktívne hry

-  Hygienické návyky - Interaktívne hry

autor: © ABC

MAXI LICENCIA NA ABC VÁM UMOŽNÍ PRÍSTUP K CELÉMU OBSAHU STRÁNKY - NOVÝ ŠVP - Interaktívny program: 7 KRUHOV POZNANIA PREDŠKOLÁKA
  • SÓLO LICENCIA SÓLO LICENCIA 1 školský rok - 150 projektov AKCIA - 1x55 € + CD DARČEK
  • DUO LICENCIADUO LICENCIA2 školské roky - 300 projektov AKCIA - 2x54 € + CD DARČEK
  • MAXI LICENCIA MAXI LICENCIA 4 školské roky - 600 projektov AKCIA 4x49 € + CD DARČEK
  • MEGA LICENCIAMEGA LICENCIA6 školských rokov - 1000 projektov AKCIA - 6x40 € + CD DARČEK
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár