AKTUÁLNE z ABC

Škriatok a lesné zvieratká - 2. časť

Dopravné prostriedky na železnici

Priestorová orientácia

Škriatok a lesné zvieratká - 1. časť

Naše chránené zvieratá

Púšťame si šarkany

Ježko a veverička

Spočítaj a porovnaj

Spočítaj a označ číslo

Spočítaj a priraď číslo

Spočítaj a porovnaj

Jesenné vkladačky

Spoj obrázok s tieňom

Poskladaj sudoku

Príprava na písanie

LICENCIA 8

Test školskej pripravenosti

Odkresli písmenká

Nakresli bodky

Vymaľuj tvary

Vystrihni a poskladaj

Koľko je čoho

Priraď smer

Maľovanie v štvorcovej sieti

Kreslenie v štvorcovej sieti

Farebné obrázky

Priestorová orientácia


Numerologická postupnosť čísel

Kruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik

autor: © ABC

 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 NAJNOVŠIE PROJEKTY

Licencia 8 - 2020/21 Akcia
Najvýhodnejšia ponuka  

Licencia 7 - 2019/20

Dopravné prostriedky

Koľko je čoho

Spočítaj a označ číslo

Spočítaj a priraď

Spočítaj a porovnaj

Jesenné vkladačky

Spoj obrázok s tieňom

Poskladaj sudoku

Príprava na písanie

Rozvíjame grafomotoriku

Pracovné zručnosti

Zdravá výživa

Zdravá výživa

Vystrihovačky

autor: © ABC

PROJEKTY NA ABC Materská škola - LICENCIA 4

  • Autor: © ABC Materská škola

V školskom roku 2016/17 v rámci Licencie 4 v jednotlivých vzdelávacích oblastiach vyšlo:
 

jazyk a komunikácia 
  Jazyk a komunikácia
-  Princeznička na bále - Obrázková a zvuková rozprávka - Interaktívne obrázky, Maľovanky

-  Slová s opačným významom - Antonymá - Zvukové obrázky

-  Abeceda doplňovačky - Interaktívne hry

-  Jesenná grafomotorika - Pracovné listy

-  Domáce zvieratká - Grafomotorika - Interaktívne obrázky


-  Abeceda Písmenká - Grafomotorika - Pracovné zošity PREDŠKOLÁČIK

-  Čo sa zmenilo - Lesné zvieratá - Interaktívne obrázky

-  Vyslov správne - problematické spoluhlásky - Interaktívne obrázky

-  Priraď hlásku ku obrázku - Interaktívne hry

-  Hľadaj rýmy - Interaktívne hry

-  Hľadaj rovnaké slová - Interaktívne hrymatematika a práca s informáciami 
  Matematika a práca s informáciami
-   Čísla od 1 do 10 - Okaté číselká - Interaktívne obrázky + Pracovný zošit Predškoláčik

-   Priestorová orientácia - Urči polohu - Interaktívne obrázky + Pracovný zošit Predškoláčik

-   Počítanie s prstami, kockami, lienkami - Interaktívne hry

-   Hľadaj rozdiely - Interaktívne obrázky

-   ABC Robot Program - Programovanie v štvorcovej sieti - Interaktívne hry

-   Kde patrí? Doplň, urči poradie a polohu - Sudoku Jeseň - Interaktívne hry

-   Pohyb v štvorcovej sieti - Cesty z mesta do mesta - Interaktívne obrázky

-   Pokračuj v postupnosti - Interaktívne hry

-   Priraď podľa tvaru, veľkosti, tieňa - Interaktívne hry

-   Priraď podľa poradia, čísla, veľkosti, tvaru, polohy - Interaktívne hry

-   Vyber a umiestni obrázok - Interaktívne hry

-   Sudoku čísla a tvary - Interaktívne hry
 

človek a príroda 
  Človek a príroda
-  Jesenná príroda a počasie - Interaktívne obrázky

-  Jesenné symboly, listy a plody - Interaktívne hry

-  Ročné obdobia, Kráľovná Zima, Kráľovná Jar - Interaktívne hry
 
-  Ľudské telo -
Zvukové obrázkové hry

-  ABC Robot Program - Včielka,Tučniak, Eskimák - Interaktívne hry

-  Prírodné javy - Topenie sviečky a snehuliaka - Interaktívne hry

-  Staviame snehuliaka - Interaktívne hry

-  Mapa Slovenska - Naše zvieratá - Interaktívne obrázky

-  Domáce zvieratá - Zvukové obrázkové hry

-  Jar na farebnej lúke - Interaktívne hry

-   Zvieratká na farebnej lúke - Zvukové obrázkové hry


človek a spoločnosť
  Človek a spoločnosť
-  Vitaj v škôlke - Priestory MŠ - Interaktívne obrázky

-  Čo robím v MŠ - Režim dňa, Interiér a exteriér MŠ - Interaktívne obrázky

-  Ako sa volám - Moje meno začína na... - 
Interaktívne obrázky 

 Koľko rokov mám - chlapec, dievča - .Interaktívne obrázky

-  Dopravné prostriedky - Skladačky - Interaktívne hry

-  Dopravné prostriedky a miesto ich pohybu - Zvukové obrázky

-  Mapa Slovenska - Kraj, v ktorom bývam - Interaktívne obrázky
 
-  Geografia okolia - Mestá a cesty, Pohoria a rieky - Interaktívne obrázky

-  ABC Robot Auto - Naprogramuj cestu - Interaktívne hry

-  Moja rodina - Zvukové obrázkové hry

-  Moja rodina - Pracovné listy


človek a svet práce
  Človek a svet práce-  Remeslá a profesie -
Zvukové obrázkové hry

-  Triedenie odpadu - Interaktívne hry

-  Tvoríme z papiera - Konštruovanie - pracovné listy

-  Skladačky - Konštruovanie - Interaktívne hry

-  Tradičné remeslá - Farebné predlohy, Pracovné listy

  

umenie a kultúra
  Umenie a kultúra
-  Hudobné nástroje - Poznávaj nástroje a zvuky - Zvukové obrázkové hry

-  Hudobná výchova - ABC Klavír - Stupnica a notové víly - Zvukové obrázkové hry

-  Hudobná výchova - ABC Klavír - Medveďku, daj labku - Zvukové obrázkové hry

-  Hudobná výchova - ABC Klavír - Prší, prší, len sa leje - Zvukové obrázkové hry

-  Hudobná výchova - ABC Xylofón - Pec nám spadla - Zvukové obrázkové hry

-  Hudobná výchova - ABC Xylofón - Moja mamka niečo má - Zvukové obrázkové hry

-  Výtvarná výchova - Priraď podľa farby - Interaktívne hry

-  Výtvarná výchova - Pexeso Šarkany a Farebné dáždniky - Interaktívne hry

-  ABC Robot Program - Motýlik - Interaktívne hry

-  Dokresli a vyfarbi - Maľovanky


zdravie a pohyb 
  Zdravie a pohyb-  Zimné športy - Interaktívne hry

-  ABC Robot Lyžiar - Naprogramuj cestu - Interaktívne hry

-  Hygienické návyky - Interaktívne hry

autor: © ABC

MAXI LICENCIA NA ABC VÁM UMOŽNÍ PRÍSTUP K CELÉMU OBSAHU STRÁNKY - NOVÝ ŠVP - Interaktívny program: 7 KRUHOV POZNANIA PREDŠKOLÁKA
  • LICENCIA 8LICENCIA 8Nový školský rok 2020/21
  • Licencia 7+ 8Licencia 7+ 8Obsah 2 školských rokov
  • Maxi LicenciaMaxi LicenciaVzdelávací obsah stránky
  • DoplnkováDoplnková690 Pracovných listov a úloh
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár