HRA SUDOKU JESEŇ - Symboly jesene - Doplňovačka 1 - Voľná ukážka

  • Autor: © ABC Materská škola

Interaktívna hra Sudoku - Vymenuj a doplň symboly jesene 1
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - 
Podoblasť: 2. Geometria a meranie3. Logika
Poznáva ročné obdobie jeseň a jej symboly. Vytvorí podľa daného vzoru alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou ( farba, tvar). Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti. Určí poradie a opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa pokynov. 
Poznáva základné a zmiešané farby.

Pre zobrazenie hry povoľ prehliadaču doplnok Adobe Flash Player ( stlač " i v krúžku " vľavo hore).

Pre zväčšenie a opätovné zmenšenie hry stlač pravý dvojdomček.

Hru môžeš hrať opakovane, pretože každým novým načítaním hry sa zmení poloha objektov na hracej ploche.
autor: © ABC

Pomenuj a doplň jesenné symboly do prázdnych políčok tak, aby v každom riadku a stĺpci boli vždy všetky rozdielne obrázky. V jednom riadku ani v stĺpci sa nesmú opakovať rovnaké symboly. Vymenuj jesenné symboly v prvom a treťom riadku v správnom poradí. Urči poradie veveričky v každom riadku. Zakrúžkuj všetky tekvice a veveričky a povedz, akej sú farby?

Viac interaktívnych hier v tejto oblasti vám prinesie MAXI LICENCIA -  OBJEDNAŤ TU

matematika - logika

Táto hra je zaradená v ŠVP - TU

 

Súvisiace hry v tejto oblasti
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár