AKTUÁLNE z ABC

Puzzle ročné obdobia 
Tematické skladačky

Zimné aktivity
 Zvuková hra Pexeso 

Zimné športy
Hra Pexeso

ABC Robot Lyžiar
Hra Programovačka

Zimné radovánky 
Súbor 10 hier + pracovný zošit

Zasnežené čísla 
Vzdelávacie video 

Snehuliaci a Zasnežené čísla od 1 do 10
Pracovné listy Laminát

Zvieratká v zime
Súbor 10 hier

Zvieratká v zime
Pracovný zošit

Ľudské telo - Kostra - pracovný zošit

Tajomné stopy v snehu
Pracovný zošit

Rok a 12 mesiačikov
Vzdelávací kalendár

Mesiac Január
Vzdelávací kalendár

Zimná krajina 
Vzdelávací kalendár

Snehuliaci 
Hra Pexeso 

Zimné športy
Vzdelávací kalendár

Kráľovná Zima 
Hra Skladačka

Lesné zvieratá
Zvuková hra Pexeso

Abeceda Hádanky
Video s úlohami

Abeceda Hádanky A, B, C

Farebné čísla
Video s úlohami
Farebné čísla 1, 2, 3
ABC Hodiny
Video s úlohami

Grafomotorika Predškoláka

Pracovný zošit - Licencia 7 

Grafomotorika Predškoláka

Angličtina Predškoláka

Abeceda od A po H

Licencia 7
Angličtina Predškoláka - Abeceda - Zvieratká od A po H
autor: © ABC

HRA SUDOKU JESEŇ - Symboly jesene - Doplňovačka 1 - Voľná ukážka

 • Autor: © ABC Materská škola

Interaktívna hra Sudoku - Vymenuj a doplň symboly jesene 1
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - 
Podoblasť: 2. Geometria a meranie3. Logika
Poznáva ročné obdobie jeseň a jej symboly. Vytvorí podľa daného vzoru alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou ( farba, tvar). Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti. Určí poradie a opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa pokynov. 
Poznáva základné a zmiešané farby.

Pre zobrazenie hry povoľ prehliadaču doplnok Adobe Flash Player ( stlač " i v krúžku " vľavo hore).

Pre zväčšenie a opätovné zmenšenie hry stlač pravý dvojdomček.

Hru môžeš hrať opakovane, pretože každým novým načítaním hry sa zmení poloha objektov na hracej ploche.
autor: © ABC

Pomenuj a doplň jesenné symboly do prázdnych políčok tak, aby v každom riadku a stĺpci boli vždy všetky rozdielne obrázky. V jednom riadku ani v stĺpci sa nesmú opakovať rovnaké symboly. Vymenuj jesenné symboly v prvom a treťom riadku v správnom poradí. Urči poradie veveričky v každom riadku. Zakrúžkuj všetky tekvice a veveričky a povedz, akej sú farby?

Viac interaktívnych hier v tejto oblasti vám prinesie MAXI LICENCIA -  OBJEDNAŤ TU

matematika - logika

Táto hra je zaradená v ŠVP - TU

 

Súvisiace hry v tejto oblasti
 • SUDOKU JESEŇSUDOKU JESEŇSymboly 1
 • SUDOKU JESEŇSUDOKU JESEŇSymboly 2
 • SUDOKU JESEŇSUDOKU JESEŇListy
 • SUDOKU JESEŇSUDOKU JESEŇPlody
 • SUDOKU JESEŇSUDOKU JESEŇOvocie
 • SUDOKU JESEŇSUDOKU JESEŇZelenina
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  pridať komentár