5/5
 NA ABC PO MESIACOCH
 OKTÓBER
LICENCIA 6 - Najvýhodnejšia ponuka

Nové hry v katalógu + pracovné zošity


Farebné Hodiny a tvary
- Farebné Hodiny a čísla
Povolania - služby
Povolania - remeslá

Ako dedko repku ťahal

7 kruhov predškoláka
Veľká hra súbor 63 hier 

Projekty v jednotlivých oblastiach


Človek a príroda:
Veverička Evička a jej lesná oberačka
Veľká hra súbor 15 hier
- Kráľovná Jeseň
Jesenná príroda
- Jesenné počasie: Vietor
-
Jesenné počasie: Dážď
Jesenné Pexeso

Matematika a práca s informáciami:

Bodkolienka Lenka -
O číslach a lienkach

Veľká hra súbor 10 hier
Jesenné doplňovačky
- Jesenné Sudoku

Umenie a kultúra:

Pexeso Šarkany
Pexeso Farebné dáždniky
- Jesenné Maľovanky

Jazyk a komunikácia:


Jesenná grafomotorika

Zdravie a pohyb:


Zdravá výživa

HRA POČÍTANIE - Prsty 1,3,5 - Presúvačka - Voľná ukážka

  • Autor: © ABC Materská škola
Interaktívna hra Presúvačka: Počítame s prstami 1,3,5 - Spočítaj a priraď podľa počtu.
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - Podoblasť: 1. Čísla a vzťahy 
V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách. Priradí obrázok podľa počtu objektov v skupine.

Pre zväčšenie a opätovné zmenšenie hry stlač pravý dvojdomček.

Hru môžeš hrať opakovane, pretože každým novým načítaním hry (stlač ľavý domček) sa zmení poloha rúk aj poloha obrázkov na hracej ploche, navyše sa menia aj obrázky skupín rôznych hračiek - ku každej ruke je možné priradiť 3 rôzne skupiny obrázkov.
autor: © ABC

Spočítaj a ukáž prsty na ruke. Spočítaj a pomenuj hračky v každej skupine. Vyber a priraď ruky s prstami podľa rovnakého počtu do správnej skupiny. Pri správnom výbere sa ruky s rovnakým počtom prstov presunú na vybratú skupinu. Porovnaj skupiny. V ktorej je najmenej a v ktorej najviac hračiek? ( Deti môžu vyberať ruky podľa počtu prstov alebo podľa určeného poradia a zároveň počítať počet objektov v skupine aj na prstoch).

Viac interaktívnych hier v tejto oblasti vám prinesie MAXI LICENCIA -  OBJEDNAŤ TU
 
matematika - čísla a vzťahy
  

   Táto hra je zaradená v ŠVP - TU 
Súvisiace hry v tejto oblasti
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár