5/5
 NA ABC PO MESIACOCH
 OKTÓBER
LICENCIA 6 - Najvýhodnejšia ponuka

Nové hry v katalógu + pracovné zošity


Farebné Hodiny a tvary
- Farebné Hodiny a čísla
Povolania - služby
Povolania - remeslá

Ako dedko repku ťahal

7 kruhov predškoláka
Veľká hra súbor 63 hier 

Projekty v jednotlivých oblastiach


Človek a príroda:
Veverička Evička a jej lesná oberačka
Veľká hra súbor 15 hier
- Kráľovná Jeseň
Jesenná príroda
- Jesenné počasie: Vietor
-
Jesenné počasie: Dážď
Jesenné Pexeso

Matematika a práca s informáciami:

Bodkolienka Lenka -
O číslach a lienkach

Veľká hra súbor 10 hier
Jesenné doplňovačky
- Jesenné Sudoku

Umenie a kultúra:

Pexeso Šarkany
Pexeso Farebné dáždniky
- Jesenné Maľovanky

Jazyk a komunikácia:


Jesenná grafomotorika

Zdravie a pohyb:


Zdravá výživa

Dopravné prostriedky - Rušeň - Hra Skladačka - Voľná ukážka

  • Autor: © ABC Materská škola
Interaktívna hra Skladačka - Dopravné prostriedky - Rušeň - Poskladaj obrázok podľa predlohy a pomenuj ho.
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce - Podoblasť: Konštruovanie
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť - Podoblasť: Dopravná výchova
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - 
Podoblasti: 2. Geometria a meranie3. Logika4. Práca s informáciami
Dieťa poznáva niektoré dopravné prostriedky, ich časti a skladá obrázok podľa predlohy. Dopĺňa do obrysu chýbajúce časti obrázka a pomenúva ich. Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou. Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky. Pomenuje dopravný prostriedok a urči miesto jeho pohybu. Rozvíja si elementárne technické premýšľanie, logiku, jemnú motoriku, farebné cítenie, obrazotvornosť a fantáziu...

Pre zväčšenie a opätovné zmenšenie hry stlač pravý dvojdomček.

Hru môžeš hrať opakovane, pretože pri každom novom spustení hry sú rozložené farebné časti skladačky na hracej ploche inak.
autor: © ABC

Poskladaj obrázok podľa predlohy a pomenuj dopravný prostriedok. Urči, akej je farby, kde sa pohybuje a z akých častí sa skladá tento dopravný prostriedok. 

človeka  svet práce - konštruovanie

   Táto hra je zaradená v ŠVP - TU
 
      
Súvisiace Interaktívne projekty
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár