NAJNOVŠIE HRY

Práca s informáciami

matematika - práca s informáciami    
    Štvrtá podoblasť Práca s informáciami je úvodom do práce podľa návodu prostredníctvom
    digitálnych hračiek a hier.
Zoradenie