Technológie výroby

človek a svet práce - technológie výroby
   V podoblasti Technológie výroby dieťa: Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých
   vybraných bežne používaných výrobkov (napr. výroba múky z obilia a chleba z múky; výroba
   masla zo smotany; výroba džúsu z ovocia; výroba recyklovaného papiera z novín; príprava čaju
   zo sušených bylín; sušenie liečivých bylín, húb a ovocia a pod.)
Zoradenie