Remeslá a profesie

človek a svet práce - remeslá a profesie
   V podoblasti Remeslá a profesie dieťa: Pozná niektoré tradičné remeslá
   (napr.
tehliarstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo, košikárstvo)
   
Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt).
Zoradenie