Materiály a ich vlastnosti

človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti
   V podoblasti Materiály a ich vlastnosti dieťa: Vymenúva rôzne prírodné materiály
   (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.). 
Vhodne využíva či spracúva
   materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov. 
Opisuje predmety
   a ich rôzne vlastnosti.
Zoradenie