• ABC
  • nadpis
  • maxi licencia
  • tlac_1
  • tlac_2
 ABC TLAČIAREŇ
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Konštruovanie

človek a svet práce - konštruovanie  V podoblasti Konštruovanie dieťa: Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
   Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet. Pracuje podľa jednoduchého
   kresleného postupu. 
Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel. Jednoducho opíše
   postup zhotovenia vybraných výrobkov.

  Pre zobrazenie hier povoľ prehliadaču Flash ( stlač " i v krúžku " vľavo hore).