• ABC
  • nadpis
  • maxi licencia
  • tlac_1
  • tlac_2
 ABC TLAČIAREŇ
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Živočíchy

človek a príroda - živočíchy   V podoblasti Živočíchy dieťa: Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše, niektoré životné prejavy
   živočíchov a 
rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu. Vie, že rôzne druhy živočíchov
   vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy.  
Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych
   druhov a pomenúva ich. 
Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy. Identifikuje
   rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

                         Pre zobrazenie hier povoľ prehliadaču Flash ( stlač " i v krúžku " vľavo hore).