NAJNOVŠIE HRY

Živočíchy

človek a príroda - živočíchy
   V podoblasti Živočíchy dieťa: Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše, niektoré životné prejavy
   živočíchov a 
rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu. Vie, že rôzne druhy živočíchov
   vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy.  
Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych
   druhov a pomenúva ich. 
Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy. Identifikuje
   rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
Zoradenie