NAJNOVŠIE HRY

Rastliny

človek a príroda - rastliny
   V podoblasti Rastliny dieťa: Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. Uvedie potravinový a
   technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb. 
Rozpozná vybrané poľnohospodárske  
   rastliny. 
Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre
   správnu životosprávu. 
Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. Opíše podmienky zabezpečujúce
   klíčenie a rast rastliny.
Zoradenie