NAJNOVŠIE HRY

Prírodné javy

človek a príroda - prírodné javy
   V podoblasti Prírodné javy dieťa: Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich
   fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie,
   topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
Zoradenie