Človek

človek a príroda - človek
   V podoblasti Človek dieťa: Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách.
   Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb,
   krvný obeh, zmyslové vnímanie.
Zoradenie