5/5
 NAJNOVŠIE HRY
Čo je slabé a čo je silné?

Interaktívna hra Múdra Sovička -  OPAČNÉ SLOVÁ - Čo je slabé a čo je silné?

Pre zväčšenie a opätovné zmenšenie hry stlač pravý dvojdomček.
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia - Podoblasti: 1.2 Artikulácia a výslovnosť,
2.1.2 Porozumenie explicitného významu textu - Slovná zásoba
autor: © ABC
© ABC Copyright