5/5
 NAJNOVŠIE HRY
Zimné mesiace: December, Január, Február

Interaktívny vzdelávací kalendár: Ročné obdobie Zima - Klikaj na reproduktory a plň úlohy.
Pomenuj zimné mesiace, symboly a poradie mesiacov ročného obdobia Zima.

Pre zväčšenie a opätovné zmenšenie hry stlač pravý dvojdomček.

autor: © ABC

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda - Podoblasť: 2. Vnímanie prírody
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť - Podoblasť: 1. Orientácia v čase
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia - Podoblasť: 2.1.2 Slovná zásoba 
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - 2. Geometria a meranie
 
© ABC Copyright