NAJNOVŠIE HRY
Jarné mesiace: Marec, Apríl, Máj

Interaktívny vzdelávací kalendár: Ročné obdobie Jar - Klikaj na reproduktory a plň úlohy.
Pomenuj jarné mesiace, symboly a poradie mesiacov ročného obdobia Jar.

Pre zväčšenie a opätovné zmenšenie hry stlač pravý dvojdomček.

autor: © ABC

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda - Podoblasť: 2. Vnímanie prírody
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť - Podoblasť: 1. Orientácia v čase
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia - Podoblasť: 2.1.2 Slovná zásoba 
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - 2. Geometria a meranie

© ABC Copyright