5/5
 NAJNOVŠIE HRY
Rozdeľ bodky a porovnaj počet

Táto hra je súčasťou LICENCIE Voľné použitie hry je časovo obmedzené!

Interaktívna hra Bodkolienka - Čísla, bodky a lienky - Jedna bodka - Rozdeľ bodky a porovnaj počet
"Ja som lienka Bodkolienka, v čiernobielych podkolienkach, jednu bodku mám, s jednotkou sa hrám."

Pre zväčšenie a opätovné zmenšenie hry stlač pravý dvojdomček.
 
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - Podoblasť: Čísla a vzťahy
autor: © ABC
© ABC Copyright