5/5
 NA ABC PO MESIACOCH
 OKTÓBER
LICENCIA 6 - Najvýhodnejšia ponuka

Nové hry v katalógu + pracovné zošity


Farebné Hodiny a tvary
- Farebné Hodiny a čísla
Povolania - služby
Povolania - remeslá

Ako dedko repku ťahal

7 kruhov predškoláka
Veľká hra súbor 63 hier 

Projekty v jednotlivých oblastiach


Človek a príroda:
Veverička Evička a jej lesná oberačka
Veľká hra súbor 15 hier
- Kráľovná Jeseň
Jesenná príroda
- Jesenné počasie: Vietor
-
Jesenné počasie: Dážď
Jesenné Pexeso

Matematika a práca s informáciami:

Bodkolienka Lenka -
O číslach a lienkach

Veľká hra súbor 10 hier
Jesenné doplňovačky
- Jesenné Sudoku

Umenie a kultúra:

Pexeso Šarkany
Pexeso Farebné dáždniky
- Jesenné Maľovanky

Jazyk a komunikácia:


Jesenná grafomotorika

Zdravie a pohyb:


Zdravá výživa

Zoo Zvieratá 2 - Hra Pexeso - Licencia 5

  • Autor: © ABC Materská škola
Interaktívna hra Pexeso - Zoo Zvieratá 2 - Hľadaj rovnaké obrázky a pomenuj exotické zvieratká
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda - Podoblasť: 3. Živočíchy
Dieťa poznáva niektoré exotické zvieratá. 
Vymenuje spamäti mená zvierat. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Uvádza príklady rozdielnych a podobných znakov vybraných živočíchov. Hľadá a priraďuje rovnaké obrázky zvierat. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou. Vytvorí dvojicu objektov na základe požadovanej (určenej) logickej súvislosti. V usporiadanom rade obrázkov určí objekt na základe popisu jeho polohy. 
Dieťa si rozvíja pozornosť, pamäť, logiku, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, slovnú zásobu, grafomotorické zručnosti...

Pre zväčšenie a opätovné zmenšenie hry stlač pravý dvojdomček.

Hru môžeš hrať opakovane, pretože obrázkové karty sú pri každom novom spustení rozložené na hracej ploche inak.
autor: © ABC

Pomenuj všetky zvieratká. Klikaj postupne po kartách pexesa a skús si zapamätať, kde sú aké zvieratká. Postupne otáčaj karty a hľadaj rovnaké obrázky pexesa. Ak vidíš všetky karty pexesa, pomenuj zvieratká v každom riadku v správnom poradí.

 
príroda - živočíchy

 Táto hra je zaradená v ŠVP - TU
 

Súvisiace Interaktívne hry
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár