GUĽÔČKA
pracovný zošit Guľôčka
 Odporučte nás
Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
5/5
 NOVINKA
 MÁJ
LICENCIA 5 - Najvýhodnejšia ponuka

Licencia 5 -
Nové hry v Obsahu
:
Puzzle a Skladačky:
Lesné zvieratká
Zvieratká z džungle
Zvieratká Zoo
Zdravá výživa
Dopravné prostriedky
Ročné obdobia -
Leto, Jeseň
Logická postupnosť
Geometrické tvary a
Geometrické útvary

LICENCIA 4 -
Nové Projekty v obsahu


ZVUKOVÉ OBRÁZKY

Jazyk a komunikácia

- Princeznička na bále
- Zvuková rozprávka
- Obrázková rozprávka 
- Maľovanky

Umenie a kultúra

- Klavír a Notové víly 1
- Klavír a Notové víly 2
- Medveďku, daj labku
- Prší, prší, len sa leje

Človek a spoločnosť

Dopravné prostriedky
Po anglicky
- Moja rodina
- Po anglicky
- Vzťahy v rodine
- Kto je kto
- Pracovné listy
 JANUÁR
Projekty v jednotlivých oblastiach - LICENCIA IV

ABC ROBOT PROGRAM:

Programovateľné hry
- Hra Včielka
- Hra Tučniak


Zdravie a pohyb

Zimné športy

Človek a príroda:

Ročné obdobia
- Kráľovná Zimy


Matematika a práca s informáciami

Počítame s prstami
- Počítame s kockami
- Počítame s lienkami 

Jazyk a komunikácia

- Hľadaj rovnaké slová

 
 DECEMBER
Projekty v jednotlivých oblastiach - LICENCIA IV

Človek a príroda:

- Časová postupnosť
Staviame snehuliaka
- Topenie sviečky
- Topenie snehuliaka

Matematika a práca s informáciami

- Vyber a priraď 
- Komu patrí čiapka

- Ozdob stromček

Jazyk a komunikácia

Priraď hlásku ku obrázku
- Písmená S,C,Z
- Písmená Š,Č,Ž
- Písmená L,R,D

- Hľadaj rýmy
- Doprava rýmy
- Rôzne rýmy


 
 NOVEMBER

Projekty v jednotlivých oblastiach - LICENCIA IV

Jazyk a komunikácia:

- Čo sa zmenilo
- Vyslov správne
- Kreslíme hranaté tvary


Človek a spoločnosť:

- Mapy Slovenska
- V ktorom kraji bývam
- Mestá a cesty
- Pohoria a rieky


Človek a príroda:


- Naše zvieratá

Matematika a práca s informáciami:

- Cesty z mesta do mesta
- Priraď správny tieň
- Adventné venčeky


Umenie a kultúra:

Farebné sviečky 
 OKTÓBER
Projekty v jednotlivých oblastiach - LICENCIA IV

Človek a príroda:

Jesenná príroda
- Jesenné počasie: Vietor
-
Jesenné počasie: Dážď
Jesenné Pexeso

Matematika a práca s informáciami:

Jesenné doplňovačky
- Jesenné Sudoku

Umenie a kultúra:

Pexeso Šarkany
Pexeso Farebné dáždniky
- Jesenné Maľovanky

Jazyk a komunikácia:


Jesenná grafomotorika
 SEPTEMBER

Pripravované PROJEKTY NA ABC Materská škola - LICENCIA 5

  • Autor: © ABC Materská škola

Červené Púčiky sú pripravované projekty pre LICENCIU 5 na ABC Materská škola, na ktorých aktívne pracujeme...vychádzať budú postupne v priebehu celého školského roka 2017/18.
 

V jednotlivých vzdelávacích oblastiach v rámci Licencie V PRIPRAVUJEME:
 
jazyk a komunikácia 
  Jazyk a komunikácia  Riekanky a vyčítanky


  Rozprávky a bájky

  Synonymá

  Detské hádanky a krížovky


  Písmenká v obrázkoch 


  Čo sa zmenilo 


   Grafomotorika predškoláka


  Priraď hlásku ku obrázku 


  Porozprávaj, čo vidíš 


  Príčina a dôsledokmatematika a práca s informáciami 
  Matematika a práca s informáciami
   Spočítaj správne


   Pridaj a odober

  
   Porovnaj a urči


   Matematika predškoláka


   Geometrické tvary a útvary


   Kde patrí? Doplň, urči poradie a polohu 


   Rovné a krivé čiary


   Veľkosť, dĺžka a vzdialenosť 


   Pokračuj v postupnosti


   Priraď podľa tvaru, veľkosti, tieňa 


   Čo k sebe patrí a nepatrí 


   Vyber a umiestni obrázok


   ABC Robot Program - Programovanie v štvorcovej sieti
 

človek a príroda 
  Človek a príroda
  Príroda a počasie 

 
  Zmeny v prírode


  Ročné obdobia, Kráľovná Leto, Kráľovná Jeseň 
 
  Úžitkové rastliny a huby


  Ovocie a zelenina

  Lesné zvieratá

  Exotické zvieratá

  Zem, voda, vzduch

  Slnko, hviezdy a Mesiac

  Prírodné javyčlovek a spoločnosť
  Človek a spoločnosť
  Deň, týždeň, mesiac a rok

  Koľko je hodín

  Kde bývam


  Verejné inštitúcie a služby

  Dopravná výchova - Bezpečne na ceste 

  Moja krajina
 

  Prírodné krásy

  Hrady a zámky

  Štátne symboly 

  Hlavné mesto Bratislava 

  Kultúrna rozmanitosť

  Slušné správanie


človek a svet práce
  Človek a svet práce  Prírodné materiály


  Čo je z čoho vyrobené

  Tvoríme z papiera - Konštruovanie 

  Náradie a nástroje 

  Váha - Vyvažovanie a váženie 

  Vyrábame chlieb - Od obilia ku chlebu 

  Vyrábame maslo - Od mlieka ku maslu 

  Sušíme bylinky - Zdravý čaj 

  Tradičné remeslá 

  

umenie a kultúra
  Umenie a kultúra
  Hudobné nástroje - Poznávaj nástroje a zvuky


  Hudobná výchova - Rozlišuj tóny - Percepčné činnosti


  Hudobná výchova - Rozlišuj hlasy - Percepčné činnosti


  Hudobná výchova - Zatancuj podľa hudby - Hudobno pohybové činnosti


  Výtvarná výchova - Priraď podľa farby 

 
  Výtvarná výchova - Poznávaj farbičky


  Výtvarná výchova - Modelovanie


  Dokresli a vyfarbi 


  Vystrihni a domaľuj 


zdravie a pohyb 
  Zdravie a pohyb  Športujeme 


  Cvičíme so zvieratkami 

  Keď som chorý 


  Zdravie ohrozujúce situácie 


  Malý Polepetko - Ako sa mám obliecť 


  Správne stolovanie 


  Tancujeme v rytme 


   Pohybové hry 


autor: © ABC

LICENCIE NA ABC VÁM UMOŽNIA PRÍSTUP K CELÉMU OBSAHU STRÁNKY - NOVÝ ŠVP - Interaktívny program: 7 KRUHOV POZNANIA PREDŠKOLÁKA

Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár