5/5
 NA ABC PO MESIACOCH
 NOVEMBER
 OKTÓBER
Nové
Bodkolienka Lenka -
O číslach a lienkach

Veľká hra súbor 10 hier

Veverička Evička a jej lesná oberačka

Veľká hra súbor 15 hier 

7 kruhov predškoláka
Veľká hra súbor 63 hier 

Projekty v jednotlivých oblastiach

Zdravá výživa


Človek a príroda:

- Kráľovná Jeseň
Jesenná príroda
- Jesenné počasie: Vietor
-
Jesenné počasie: Dážď
Jesenné Pexeso

Matematika a práca s informáciami:

Jesenné doplňovačky
- Jesenné Sudoku

Umenie a kultúra:

Pexeso Šarkany
Pexeso Farebné dáždniky
- Jesenné Maľovanky

Jazyk a komunikácia:


Jesenná grafomotorika

Pripravované PROJEKTY NA ABC Materská škola - LICENCIA 5

  • Autor: © ABC Materská škola

V školskom roku 2017/18 v rámci Licencie 5 v jednotlivých vzdelávacích oblastiach Vyšlo:

 
jazyk a komunikácia 
  Jazyk a komunikáciaInteraktívna ABECEDA - Písmenká, slabiky, slová a vety - Súbor hier

Zvuková ABECEDA - Od A po Z - Zvukové obrázkové hry

Obrázková ABECEDA - 
Priraď hlásku ku obrázku - Interaktívne hry

Z rozprávky do rozprávky - Interaktívna zvuková obrázková hra

Pomenuj slová, opíš obrázok, vymýšľaj vety - Interaktívny vzdelávací kalendár


  Detské hádanky a krížovky
matematika a práca s informáciami 
  Matematika a práca s informáciami
Bodkolienka Lenka - O číslach a lienkach - Súbor hier

Tangram - matematický hlavolam, logická hádanka, zábavné puzzle - Interaktívne hry

Geometrické tvary a útvary - Interaktívne hry

Pokračuj v postupnosti - Logické doplňovačky - Interaktívne hry

Doplň, urči poradie a polohu - Farebné krúžky a poradie - Interaktívne hry


   Pridaj a odober

  
   Porovnaj a určičlovek a príroda 
  Človek a príroda
Veverička Evička a jej lesná oberačka - Jedlé a nejedlé lesné plody - Súbor hier


Ročné obdobia, Kráľovná Leto, Kráľovná Jeseň - Interaktívne hry

Rok a 12 mesiačikov - Interaktívny kalendár - Súbor hier

Jarné mesiace - Interaktívna zvuková hra

Gazdovský dvor - Interaktívne hry

Čo sa stalo pri kuríne - Interaktívna zvuková obrázková hra

Od vajíčka ku sliepke - Interaktívna hra časová postupnosť

Mesiac Marec - Interaktívna zvuková obrázková hra

Zimné mesiace - Interaktívna zvuková hra

Mesiac Február - Interaktívna zvuková obrázková hra

Mesiac Január - Interaktívna zvuková obrázková hra

Mesiac December - Interaktívna zvuková obrázková hra

Lesné zvieratá - Zvukové Pexeso s úlohami

Polárne zvieratá - Zvukové Pexeso s úlohami

Snehuliaci - Zvukové Pexeso s úlohami


  Mesiac Apríl

 
  Mesiac Máj


  Mesiac Júnčlovek a spoločnosť
  Človek a spoločnosť
Dopravné prostriedky - Interaktívne hry

Rok a 12 mesiačikov - Interaktívny vzdelávací kalendár

Ročné obdobie Jar - 
Jarné mesiace - Interaktívna zvuková hra

Ročné obdobie Zima - Zimné mesiace - Interaktívna zvuková hra


  Ročné obdobie Leto


  Moja krajina
 


človek a svet práce
  Človek a svet práce
Konštruovanie - Skladačky -  Interaktívne hry


  Čo je z čoho vyrobené
  

  Náradie a nástroje 


  Vyrábame chlieb - Od obilia ku chlebu 

  Vyrábame maslo - Od mlieka ku maslu 

  Sušíme bylinky - Zdravý čaj   
umenie a kultúra
  Umenie a kultúra
Farebné krúžky - Farby a poradie - Kolekcia hier

Farebné krúžky - Farby a poradie - Interaktívne hry

Hudobné a rytmické nástroje - Interaktívne hry


  Dokresli a vyfarbi 


  Vystrihni a domaľuj 


zdravie a pohyb 
  Zdravie a pohyb
 Zimné aktivity - Zvukové Pexeso s úlohami 

 Zdravá výživa - Interaktívne hry


  Keď som chorý 


  Zdravie ohrozujúce situácie 


  Malý Polepetko - Ako sa mám obliecť 


   Pohybové hry 


autor: © ABC

LICENCIE NA ABC VÁM UMOŽNIA PRÍSTUP K CELÉMU OBSAHU STRÁNKY - NOVÝ ŠVP - Interaktívny program: 7 KRUHOV POZNANIA PREDŠKOLÁKA

Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár