GUĽÔČKA
pracovný zošit Guľôčka
 Odporučte nás
Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
5/5
 NA ABC PO MESIACOCH
 JANUÁR
Projekty v jednotlivých oblastiach

ROK a 12 mesiačikov - Pripravujeme

ABC ROBOT PROGRAM:


Programovateľné hry
- Hra Včielka
- Hra Tučniak


Zdravie a pohyb

Zimné športy

Človek a príroda:

- Zvieratká v zime
Ročné obdobia
- Kráľovná Zimy


Matematika a práca s informáciami

- Tajomné stopy v snehu
Počítame s prstami
- Počítame s kockami
- Počítame s lienkami 

Jazyk a komunikácia

- Vtáčiky v zime
- Tučniakove zimné slová
- Hľadaj rovnaké slová

 
 NOVEMBER
 OKTÓBER
Nové
Bodkolienka Lenka -
O číslach a lienkach

Veľká hra súbor 10 hier

Veverička Evička a jej lesná oberačka

Veľká hra súbor 15 hier 

7 kruhov predškoláka
Veľká hra súbor 63 hier 

Projekty v jednotlivých oblastiach

Zdravá výživa


Človek a príroda:

- Kráľovná Jeseň
Jesenná príroda
- Jesenné počasie: Vietor
-
Jesenné počasie: Dážď
Jesenné Pexeso

Matematika a práca s informáciami:

Jesenné doplňovačky
- Jesenné Sudoku

Umenie a kultúra:

Pexeso Šarkany
Pexeso Farebné dáždniky
- Jesenné Maľovanky

Jazyk a komunikácia:


Jesenná grafomotorika

Pripravované PROJEKTY NA ABC Materská škola - LICENCIA 5

  • Autor: © ABC Materská škola

Červené Púčiky sú pripravované projekty pre LICENCIU 5 na ABC Materská škola, na ktorých aktívne pracujeme...vychádzať budú postupne v priebehu celého školského roka 2017/18.
 

V jednotlivých vzdelávacích oblastiach v rámci Licencie 5 VYŠLO a PRIPRAVUJEME:

Všetky Nové interaktívne vzdelávacie hry a projekty nájdete v Obsahu Licencie 5

 
jazyk a komunikácia 
  Jazyk a komunikáciaInteraktívna ABECEDA - Písmenká, slabiky, slová a vety - Súbor hier

Zvuková ABECEDA - Od A po Z - Zvukové obrázkové hry

Obrázková ABECEDA - 
Priraď hlásku ku obrázku - Interaktívne hry

  Riekanky a vyčítanky

  Rozprávky a bájky

  Synonymá

  Detské hádanky a krížovky  Čo sa zmenilo 


   Grafomotorika predškoláka  


  Porozprávaj, čo vidíš 


  Príčina a dôsledokmatematika a práca s informáciami 
  Matematika a práca s informáciami
Bodkolienka Lenka - O číslach a lienkach - Súbor hier

Tangram - matematický hlavolam, logická hádanka, zábavné puzzle - Interaktívne hry

Geometrické tvary a útvary - Interaktívne hry

Pokračuj v postupnosti - Logické doplňovačky - Interaktívne hry

   Pridaj a odober

  
   Porovnaj a urči


   Matematika predškoláka


   Kde patrí? Doplň, urči poradie a polohu 


   Rovné a krivé čiary


   Veľkosť, dĺžka a vzdialenosť 


   Priraď podľa tvaru, veľkosti, tieňa 


   Čo k sebe patrí a nepatrí 


   ABC Robot Program - Programovanie v štvorcovej sieti
 

človek a príroda 
  Človek a príroda
Veverička Evička a jej lesná oberačka - Jedlé a nejedlé lesné plody - Súbor hier


Ročné obdobia, Kráľovná Leto, Kráľovná Jeseň - Interaktívne hry

  Príroda a počasie 

 
  Zmeny v prírode


  Ovocie a zelenina

  Lesné zvieratá

  Exotické zvieratá

  Zem, voda, vzduch

  Slnko, hviezdy a Mesiac

  Prírodné javyčlovek a spoločnosť
  Človek a spoločnosť
Dopravné prostriedky - Interaktívne hry

  Deň, týždeň, mesiac a rok

  Koľko je hodín

  Kde bývam


  Verejné inštitúcie a služby


  Moja krajina
 

  Prírodné krásy

  Hrady a zámky

  Štátne symboly 

  Hlavné mesto Bratislava 

  Kultúrna rozmanitosť

  Slušné správanie


človek a svet práce
  Človek a svet práce  Prírodné materiály


  Čo je z čoho vyrobené

  Tvoríme z papiera - Konštruovanie 

  Náradie a nástroje 

  Váha - Vyvažovanie a váženie 

  Vyrábame chlieb - Od obilia ku chlebu 

  Vyrábame maslo - Od mlieka ku maslu 

  Sušíme bylinky - Zdravý čaj 

  Tradičné remeslá 

  

umenie a kultúra
  Umenie a kultúra
Hudobné a rytmické nástroje - Interaktívne hry


  Hudobná výchova - Rozlišuj tóny - Percepčné činnosti


  Hudobná výchova - Rozlišuj hlasy - Percepčné činnosti


  Hudobná výchova - Zatancuj podľa hudby - Hudobno pohybové činnosti


  Výtvarná výchova - Priraď podľa farby 

 
  Výtvarná výchova - Poznávaj farbičky


  Výtvarná výchova - Modelovanie


  Dokresli a vyfarbi 


  Vystrihni a domaľuj 


zdravie a pohyb 
  Zdravie a pohyb  Športujeme 


  Cvičíme so zvieratkami 

  Keď som chorý 


  Zdravie ohrozujúce situácie 


  Malý Polepetko - Ako sa mám obliecť 


  Správne stolovanie 


  Tancujeme v rytme 


   Pohybové hry 


autor: © ABC

LICENCIE NA ABC VÁM UMOŽNIA PRÍSTUP K CELÉMU OBSAHU STRÁNKY - NOVÝ ŠVP - Interaktívny program: 7 KRUHOV POZNANIA PREDŠKOLÁKA

Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár